fbpx
 
 

Grad Slavonski Brod preuzima sve veće učešće u financiranju osnovnog školstva. Naime, decentralizirana sredstva odavno su nedostatna za potrebe u školstvu, pogotovo one koje su usmjerene na uvođenje pedagoških standarda te se odnose na stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu i opremanje kuhinja i blagovaonica. Tijekom 2022. godine za osnovne škole utrošeno je ukupno 35.942.037,75 kn, ne računajući rashode za zaposlene koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Razlog tomu zašto je Grad primoran preuzimati sve veće učešće u financiranju jesu povećanja cijena energenata, namirnica, uredskog materijala te materijala za čišćenje kao i povećanje cijena troškova prijevoza. Grad Slavonski Brod u financiranju rashoda za škole već sada sudjeluje s 30 % unatoč činjenici da bi se većina standarda trebala namiriti iz decentraliziranih sredstava. Najveću razliku u cijeni u odnosu na prethodne godine predstavljaju troškovi energenata koji su povećani za 24,22 %. Unatoč svim povećanjima, prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, sredstva nisu povećana niti u 2023. godini.

Ipak, Grad je prethodne godine uložio značajna financijska sredstva koja su se odnosila na rekonstrukciju kotlovnice u Osnovnoj školi Antun Mihanović i Osnovnoj školi Ivana Brlić Mažuranić, uređenje školskih kuhinja u osnovnim školama Hugo Badalić, Đuro Pilar, Antun Mihanović, Bogoslav Šulek,  rekonstrukciju glavnog ulaza Osnovne škole Dragutin Tadijanović, sanaciju učionica u Osnovnoj školi Blaž Tadijanović i Hugo Badalić te na usluge stručnog nadzora i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Radi osiguravanja uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave u 2022. godini izvršavali su se projekti dogradnje i uređenja objekata sljedećih osnovnih škola: Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić, Osnovna škola Dragutin Tadijanović, Osnovna škola Bogoslav Šulek i Osnovna škola Ivan Goran Kovačić.

U proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za daljnju obnovu i dogradnju škola, a realizacija tih projekata ovisit će o natječajima i sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirani su sljedeći projekti:

  • OŠ Hugo Badalić područna škola na Jelasu – dogradnja učionica, uređenje vanjskog igrališta, unutarnjeg uređenja i obnova fasade te opremanje namještajem;
  • OŠ Ivana Brlić Mažuranić – matična i područna škola- dogradnja dvorana- trim kabineta, uređenje vanjskih igrališta, ograda, obnova fasada i opremanje namještajem;
  • OŠ Đuro Pilar – matična i područna škola- dogradnja, uređenje vanjskih igrališta, ograda, obnova fasade i opremanje namještajem;
  • OŠ Antun Mihanović – matična škola – dogradnja učionica, trim kabinet, uređenje vanjskog igrališta, ograde, opremanje namještajem;
  • OŠ Antun Mihanović – područna škola- uređenje dvorane, uređenje vanjskog igrališta, ograde, obnova fasade i opremanje namještajem;
  • OŠ Vladimir Nazor – matična škola- uređenje vanjskog igrališta, ograde, unutarnje uređenje i opremanje namještajem;

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave