fbpx
 
 

Upravni odjel za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša

KLASA: 360-02/23-01/57
URBROJ: 2178/01-10-23-12
Slavonski Brod, 17.02. 2023. godine


Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje


JAVNU RASPRAVU
o I. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Jelas - Gospodarska proizvodno poslovna zona Zapad


1.

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Jelas – Gospodarska proizvodno poslovna zona Zapad u gradu Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu prijedlog I. Izmjena i dopuna plana).

2.

Javna rasprava o prijedlog I. Izmjena i dopuna plana trajat će od 22. veljače 2023. godine do 01. ožujka 2023. godine.

3.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 sati. Prijedlog I. Izmjena i dopuna plana također će biti izložen javnom uvidu na mrežnim stranicama Grada Slavonskog Broda i u informacijskom sustavu za cijelo vrijeme trajanja javne rasprave.

4.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga I. Izmjena i dopuna plana u velikoj vijećnici Grada Slavonski Brod (Vukovarska 1, Slavonski Brod – 1. kat) dana 27. veljače 2023. godine, s početkom u 12:00 sati.

5.

Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog I. Izmjena i dopuna plana
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod, zaključno s danom završetka javne rasprave 01. ožujka 2023. godine

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

6.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjelovanjem u javnoj raspravi daju doprinos u planiranju prostora grada Slavonskog Broda. Posebna obavijest o javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu I. Izmjena i dopuna plana.

 

PROČELNIK UO ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA:

Damir Klaić, dipl.ing.građ.

 

Prilog:

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave