fbpx
 
 

Grad Slavonski Brod danas je raspisao Natječaj za davanje u najam nekretnine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) uz mogućnost otkupa. Riječ je, naime, o dvosobnom stanu u prizemlju zgrade ukupne površine 51,79 m2 na adresi Ulica Vida Došena 110.

Utvrđena početna visina mjesečne najamnine iznosi 212,36 EUR, a dok početna kupoprodajna otkupna cijena stana iznosi 58.530,76 EUR. Ponuditelj na natječaju može biti bračna zajednica, izvanbračna zajednica te samohrani roditelj. Ponuda najamnine smatrat će se i ponudom za otkup stana (koji neće biti obavezan), a ponuđeni iznos otkupne cijene računat će se na način da se početna otkupna cijena za nekretninu uvećava proporcionalno uvećanju ponuđene najamnine u odnosu na početnu visinu najamnine.

Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati sljedeće podatke i dokumentaciju:

 1. presliku osobne iskaznice
 2. izjavu o zvanju (stručna sprema) za oba bračna i izvanbračna druga, sa dokazima o stručnoj spremi i dokaz o zaposlenju (izjava poslodavca i sl.)
 3. izjavu o visini i opterećenosti plaće, s tim da visina plaće po pojedinom članu domaćinstva ne smije biti manja od iznosa jedne i pol ponuđene mjesečne najamnine, s potvrdom poslodavca o visini plaće
 4. OIB;
 5. e-mail;
 6. broj telefona ili mobitela;
 7. Oznaku stana za koji se podnosi ponuda s točnom adresom, k.č.br. i opisom stana iz tablice
 8. Dokaz o prijavljenom prebivalištu odnosno boravištu na području grada;
 9. Rodni list ne stariji od 6 mjeseca (preslika)
 10. Rodni list za djecu, ne stariji od 6 mjeseca (preslika)
 11. Dokaz o postojanju bračne zajednice za bračne drugove, za izvanbračnu zajednicu Izjavu ponuditelja danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da žive u izvanbračnoj zajednici, a za samohrane roditelje dokumentacija kojom se dokazuje status samohranog roditelja.
 12. Izjavu ponuditelja danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, kako ponuditelji niti njegovi članovi domaćinstva nemaju u vlasništvu odnosno suvlasništvu nekretninu na području Republike Hrvatske, kojom se u potpunosti rješava njihovo stambeno pitanje
 13. potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu,
 14. potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu.
 15. Dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 16. Broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude
 17. Upravnu pristojbu u državnim biljezima u vrijednosti od 2,65 EUR.

Pisane ponude dostavljaju se poštom preporučeno u omotnici s naznakom:

Grad Slavonski Brod

Vukovarska 1

35000 Slavonski Brod

s naznakom

„Natječaj za davanje u najam nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) uz mogućnost otkupa“

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku, odnosno do 17. veljače 2023. godine.

Sve obavijesti o stanu koji je predmet natječaja, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Vukovarska 1, na broj telefona 035/217-039, s tim da zainteresirani ponuditelj može pogledati stan.

Cijeli natječaj dostupan je na POVEZNICI.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave