fbpx
 
 

Regionalna energetsko-klimatska agencija sjeverozapadne Hrvatske započela je s realizacijom projekta Croatian district heating sector support facility – D2Heat na kojemu zajedno sa šest partnera u razdoblju od 1. studenog 2022. godine do 31. listopada 2026. godine ima za cilj uspostaviti sustavnu strukturu potpore hrvatskom sektoru toplinarstva sa svrhom ubrzavanja modernizacije te provedbe energetske tranzicije za sektor daljinskog grijanja.

Kroz projekt D2Heat, tvrtkama koje se bave toplinarskom djelatnošću, na raspolaganje će se staviti tehnička i pravna podrška s ciljem ubrzane pripreme investicijskih projekata u modernizaciju opskrbe i proizvodnje toplinske energije te kvalitetne pripreme i provedbe procesa javne nabave. Uz navedeno će se toplinarima također pružiti i podrška u pripremi i provedbi novih i inovativnih modela financiranja planiranih investicija.

U projekt je uključeno šest partnera: Hrvatska gospodarska komora – HGK, Avelant d.o.o., HEP-Toplinarstvo d.o.o., Gradska toplana d.o.o., Energo d.o.o. te Brod-plin d.o.o. S obzirom na veličinu i važnost investicija, danas je održan sastanak s voditeljima projekta i predstavnicima Brod-plin-a d.o.o. Osim toga, kratak sastanak održao se i u Gradskoj upravi Slavonski Brod, a na sastanku je sudjelovao gradonačelnik Mirko Duspara i njegovi suradnici te direktor Brod-plina d.o.o. Dalibor Bukvić.

Cilj ovoga projekta je osigurati sigurnu, povoljnu i čistu opskrbu grijanja za sve postojeće i buduće korisnike sustava daljinskog grijanja.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave