fbpx
 
 

Grad Slavonski Brod od 1. prosinca 2022. godine započeo je s provedbom novog sustava odvajanja miješanog komunalnog otpada. Najveća novost ovog sustava je uvođenje žutih vrećica u koje se odlaže isključivo miješani komunalni otpad, odnosno samo onaj otpad koji nije moguće odložiti u kantu za papir, plastiku i biootpad i drugi korisni otpad koji se odlaže u reciklažno dvorište. Ovakav sustav odvajanja otpada omogućuje svakom pojedincu da svojim odgovornim ponašanjem i redovitim te pravilnim odlaganjem otpada utječe na količinu odloženog miješanog komunalnog otpada. Osim odgovornog ponašanja prema okolišu, svojim ponašanjem možemo utjecati i na prestanak plaćanja poticajne naknade kojom se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, potiču da u okviru svojih ovlasti provode mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada. Sukladno tomu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uvidom u Izvješće o prekoračenoj količini miješanog komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave izdaje Rješenje o obvezi plaćanja poticajne naknade koja iznosi 200 kuna po jednoj toni.

Granična količina miješanog komunalnog otpada u 2021. godini iznosila je 6 777 210 tona, a Grad Slavonski Brod u 2021. godini imao je 7 955 860 tona odloženog miješanog komunalnog otpada zbog čega je obvezan platiti poticajnu naknadu u iznosu od 235.730 kuna.

Upravo radi prethodno navedenog uveden je i novi sustav odvajanja miješanog komunalnog otpada, a prije nekoliko dana pisali smo kako je spomenuti sustav već polučio pozitivne rezultate. Naime, količina miješanog komunalnog otpada od 8. prosinca do 15. prosinca 2021. godine iznosila je 200,92 tone, a u istom razdoblju ove godine količina odloženog miješanog komunalnog otpada iznosi 132,14 tona što je 68,78 tona manje odloženog miješanog komunalnog otpada u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Upravo odgovornim ponašanjem, pravilnim i redovitim razdvajanjem otpada možemo svatko ponaosob utjecati na to da Grad Slavonski Brod već iduće godine smanji, a potom i potpuno prestane plaćati poticajnu naknadu te tako taj financijski iznos usmjeri prema drugim gradskim projektima.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave