fbpx
 
 

Na temelju članka 11. Pravilnika o  načinima i uvjetima pružanja potpore studentima Grada  Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije, br.16/09, Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 13/22 ) i provedenog Natječaja za dodjelu potpore studentima  Grada Slavonskog Broda, Komisija  za  odabir studenata Grada Slavonskog Broda, donosi:

ODLUKU O DODJELI POTPORE STUDENTIMA GRADA SLAVONSKOG BRODA

za god. 2022./2023.

I.

Komisija za odabir studenata utvrdila je  prijedlog privremene liste prvenstva i donosi Odluku o dodjeli potpore studentima Grada Slavonskog Broda sukladno prijedlogu privremene liste prvenstva i to kako je prikazano u  tablicu u privitku. U slučaju jednakog broja bodova prednost ima student slabijeg imovinskog stanja.

II.

 Kandidati podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo žalbe i to u roku od osam (8) dana po objavi rezultata na službenim internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda. O žalbi odlučuje Komisija za odabir studenata u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu.  Komisija će nakon rješavanja žalbi, odnosno po isteku roka za žalbu utvrditi konačnu listu prvenstva.

III

U sklopu uredbe o zaštiti osobnih podataka, GDPR-a, Grad Slavonski Brod neće dostavljati prikupljene osobne podatke putem prijava trećim osobama niti će ih slati izvan EU. Pristigle prijave su dobile kod (šifru).

Kandidatima su kodovi poslani na e-mail te molimo studente da provjere sve mape elektronske pošte.

Za sva dodatna pitanja molimo vas da kontaktirate 035-217-081.

Privremena lista prvenstva - tablica

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave