fbpx
 
 

Obavještavaju se zainteresirani prodavači mediteranskog voća, agruma te povrća da su danas, 12. rujna 2022. godine, raspisani Natječaj za davanje u zakup javne površine na malo izvan prodavaonica i tržnica (mandarine) te Natječaj za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica – prodaja iz kamiona.

S obzirom na veliku zainteresiranost za prodaju agruma, ove je godine na raspolaganju 14 gradskih lokacija te 4 lokacije namijenjene prodaji povrća.

Rok za podnošenje prijava je osam dana, odnosno do 20. rujna 2022. godine, a pismene ponude dostavljaju se preporučeno poštom u zatvorenom omotu ili neposredno u Pisarnicu Gradske uprave na adresu:

Grad Slavonski Brod

„Natječaj za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica – Mandarine/ Prodaja iz kamiona – Ne otvaraj“

Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod

Svi detalji natječaja nalaze se na dolje priloženim poveznicama.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (mandarine)

Natječaj za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica - prodaja iz kamiona

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave