fbpx
 
 

Gradonačelnik Mirko Duspara i đakovačko-osječki nadbiskup mons. Đuro Hranić danas su potpisali ugovor o pravu građenja katoličke osnovne škole u Slavonskom Brodu. Ovim ugovorom Đakovačko-osječka nadbiskupija stekla je pravo građenja navedene školske ustanove u Ulici Anastasa Popovića, a za što će plaćati mjesečnu najamninu. Nakon 10 godina, Đakovačko-osječka nadbiskupija može zemljište i otkupiti od Grada pri čemu se cijena zemljišta umanjuje za iznos do tada uplaćenih mjesečnih naknada za pravo građenja. Veličina zemljišta na kojemu će se graditi katolička osnovna škola je 13 976 m2, a vrijednost zemljišta je 2.170.000,00 kuna. 

„Posebno me veseli da je današnji razlog nadbiskupovog dolaska potpisivanje jednog važnog ugovora o pravu građenja buduće katoličke osnovne škole u gradu Slavonskom Brodu. Kao gradonačelnik ovoga grada mogu reći da puno ulažemo u osnovne škole i dječje vrtiće i veseli me da ćemo dobiti novu školu koja je bitna za naš grad i naše učenike. Siguran sam da će to biti jedan dobar projekt i da će puno učenika pohađati prvu katoličku školu u Slavonskom Brodu.“, poručio je gradonačelnik Mirko Duspara.

Nadbiskup đakovačko-osječki, mons. Đuro Hranić, zahvalio je Gradu Slavonskom Brodu na otvorenosti i dobroj suradnji u vezi projekta izgradnje katoličke osnovne škole. „Nadbiskupija je odlučila na svojim forumima da bismo uz Klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića ovdje u Slavonskom Brodu otvorili i osnovnu školu. Preuzeli smo kao nadbiskupija na sebe tu zadaću i kontaktirali Grad Slavonski Brod kako bismo pronašli najpogodniju lokaciju za gradnju. Zahvaljujem gradonačelniku i njegovim suradnicima za razumijevanje i podršku u tom našem naumu i projektu osnivanja i otvaranja katoličke osnovne škole.“, istaknuo je prilikom potpisivanja ugovora mons. Đuro Hranić.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave