fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Grad Slavonski Brod ulazi u 2021. godinu s najvećim proračunom do sada u visini od 529.350.808,00 kuna. Naime, od 22 nazočna vijećnika, s 14 glasova za i 8 glasova protiv, Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog gradskog proračuna za iduću godinu na svojoj 19. sjednici održanoj online 14. prosinca 2020. godine.

Proračun za 2021. godinu oslanja se na dobre temelje postavljene u prethodnim godinama kada je pripremljena dokumentacija i započela realizacija velikih projekata iz ITU mehanizma. Budući da su oni još uvijek u tijeku realizacije, nose i veliki udio u rashodima za kapitalne investicije. Istovremeno, proračun za 2021. godinu otvara nove razvojne projekte kojima će se potaknuti gospodarstvo i osigurati nadogradnja komunalne i društvene infrastrukture.

I dalje je najvažniji cilj bio osigurati što povoljnije i bolje uvjete života i rada građana kako bi se zadržalo postojeće stanovništvo i privuklo novo s posebnim naglaskom na mlade obitelji. Grad Slavonski Brod i u 2021. godini nastojat će stvarati uvjete za uvođenje jednosmjenske nastave obnovom i dogradnjom gradskih osnovnih škola, a nastavit će sufinancirati provođenje programa predškolskog odgoja, produženog boravka i pružiti pomoć u obliku nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola.

Nadalje, kako bi potaknuo pozitivne demografske trendove, Grad će nastaviti izgradnju stanova za mlade obitelji s potrebnom komunalnom infrastrukturom te projekt ostvarivanja prava za gradnju obiteljskih kuća za mlade obitelji, naknade za novorođenčad i opreme za novorođenčad.

U 2021. godini očekuje se nastavak projekata sufinanciranih kroz ITU mehanizam. Tako će se u sljedećoj godini nastaviti izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „InnoBrod“, uređenje komunalne infrastrukture u Tvrđavi te završetak uređenja i opremanje „Kuće tambure“ i Interpretacijskog centra Ivana Brlić-Mažuranić. Nadalje, očekuje se provedba ostalih projekata pri fondovima iz Europske unije kao što su izgradnja biciklističkih staza, izgradnja i opremanje sjevernog kavalira Tvrđave Brod te nastavak izrade projektne dokumentacije ostalih projekata i provedbe istih po natječajima pri fondovima Europske unije: botanički vrt, poduzetnički akcelerator, starački dom i dr.

U sljedećoj godini ulagat će se u izgradnju i modernizaciju objekta komunalne infrastrukture za što je u Proračunu izdvojeno ukupno 20 milijuna kuna. Izgradit će se još jedna punionica za električna vozila, a nakon što je na istoj sjednici Gradskog vijeća usvojen i Prijedlog odluke o donošenju Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod, izrada Plana dovest će i do ostvarivanja plana pješačko-biciklističkog nadvožnjaka, parkirališta u Naselju Slavonija I ili parkirališta za bicikle i dr.

Također, daljnja ulaganja odnosit će se i na programe zaštite čovjekova okoliša. Svakako najvažniji radovi na ovom području vezani su uz nastavak radova na sanaciji odlagališta „Vijuš“, izgradnja sortirnice i kazete, uređenje parka „Klasije“, ulaganja u dječja igrališta, održavanje javnih zelenih i prometnih površina, uređivanje grada i dr.

Isto tako, Grad će nastaviti daljnja ulaganja u Gradsko odmaralište na Korčuli, ali i u ostale gradske objekte kao što su izgradnja i obnova mjesnih domova u Slavonskom Brodu te završetak izgradnje novog Autobusnog kolodvora Slavonski Brod.

Zadanim i planiranim ciljevima u ovom proračunu visoko je postavljena ljestvica kako bi se ostvarila većina onoga što je građanima Slavonskog Broda potrebno kako bi život u Slavonskom Brodu bio ugodniji i kvalitetniji.

Osim usvajanja gradskog proračuna za 2021. godinu, gradski vijećnici usvojili su i sve ostale točke Dnevnog reda 19. sjednice Gradskog vijeća.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave