fbpx
 
 
Ilustracija

Projekt Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod, ukupne vrijednosti 2,2 milijuna kuna, uskoro se privodi kraju.

Nakon što su u travnju 2018. godine započele aktivnosti na njegovoj provedbi, konačni prijedlog Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod upućen je Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na raspravu i usvajanje koje će se održati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća 14. prosinca 2020. godine.  

Podsjetimo, aktivnosti na provedbi projekta započele su postupkom javne nabave te odabirom najpovoljnijih ponuditelja za izradu Plana i Strateške studije, a nakon provedenih postupaka javne nabave, započele su aktivnosti s ciljem konačne izrade Plana koji su se provodili u nekoliko etapa:

  1. Izvještaj postojećeg stanja
  2. Izvještaj rezultata istraživanja
  3. Izrada prometnog modela
  4. Izrada prednacrta Plana
  5. Konačni nacrt Plana
  6. Izrada plana provedbe

Tijekom izrade i donošenja Plana, proveden je i postupak izrade Strateške studije utjecaja na okoliš kojom su predložene konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za Plan održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod te je ista zajedno sa konačnim prijedlogom Plana dostavljena nadležnom županijskom uredu i ministarstvu. Iz dostavljenog mišljenja Ureda za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Plan urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod prihvatljiv za ekološku mrežu, uz primjenu predloženih mjera ublažavanja.

Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod je strateški plan čiji je cilj pružiti lokalnom stanovništvu mogućnost korištenja održivih oblika prijevoza s ciljem postepenog smanjenja udjela putovanja osobnim automobilima. Prometni sustav potrebno je planirati na način da postoji kvalitetna alternativa osobnom automobilu na kratkim, srednjim i dužim relacijama. Optimalna zamjena za korištenje osobnog automobila na kratkim relacijama je pješačenje, na srednjim bicikl, a na dugim javni prijevoz. Da bi alternative bile konkurentne osobnom automobilu, potrebno je stvoriti preduvjete u vidu kvalitetne infrastrukture i pouzdane usluge.

Korisnik projekta je Grad Slavonski Brod, a partner je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda.

eu fondovi lenta

Korisnik:

mt_ignore
Grad Slavonski Brod

 

Partner:

razvojna agencija sb

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave