fbpx
Ispis
Kategorija: Zimska služba

 

 

Na veliki broj pitanja građana o čišćenju snijega i leda na brodskim ulicama koji  je  izložio naše sugrađane opasnostima od padova, prijeloma i drugih ozljeda ili paralizirao život starijim ljudima koji se danima nisu usudili izaći na ulicu, zatražili smo odgovor i iz Komunalca d.o.o.

 

ODGOVOR: 12. veljače 2010.

 Cjelokupna zimska služba koja traje od 15.11. do 15.03. podijeljena je na dva segmenta.

  1. čišćenje prometnica ( cesta ) od snijega i leda
  2. čišćenje „magistralnih“ pješačkih staza, trgova, pješačkih mostova, pješačkih prijelaza preko autoceste i željezničke pruge

Magistralnim pješačkim stazama nazivamo one koje se nalaze u parkovima, šetnice i staze u ulicama koje nisu uz stambene objekte i poslovne prostore. 

 Komunalac, RJ Zelenilo i čistoća zadužena je za čišćenje pješačkih staza,    

U zadnjim snježnim padalinama izvršili smo pluženje pješačkih staza i trgova, a sa svega 1100 kg soli koje smo mogli preuzeti izvršili smo čišćenje i soljenje najkritičnijih mjesta a to su pješački prijelazi preko autoceste i željezničke pruge, kao i pješački mostovi na Jelasu, te predstanični prostor.

U nedostatku soli, zatražili smo od Grada da nam osigura potrebne količine sitnog kamena što je i učinjeno, te smo izvršili posipanje kamena po zaleđenim stazama.

Kako je temperatura u plusu u tijeku je pluženje i uklanjanje snijega i leda sa pješačkih staza, a u petak 12.2.2010. godine izvršit će se uklanjanje snijega sa Korza.