fbpx
 
 

Tko je odgovoran za  pse lutalice? Ima ih u cijelom gradu, a na Jelasu su agresivni i građani moraju nositi štapove da bi se obranili.Psi  lutalice su opasnost za djecu i odrasle i ne treba čekati da se nešto dogodi nego treba odmah reagirati i zbrinuti ih tako da  nikoga ne ugrožavaju.

ODGOVOR: 12. veljače 2010.

Pse lutalice kao i pse koje povremeno puste njihovi vlasnici ( prepoznaju se po tome što se pojave dva- tri dana na ulicama a onda se duže vrijeme ne vide ),radnici Komunalca, RJ Zelenilo i čistoća hvataju te ih zbrinjavaju u boksove smještene na ulazu u deponiju Vijuš-jug.Posao higijeničara obavlja pokretna ekipa čistača koja pored odvoza zelenog otpada hvata i zbrinjava pse lutalice.Oprema s kojom radimo posao hvatanja pasa lutalica je laso. U 2009. godini uhvaćeno je 29 pasa lutalica od kojih je 6 pasa udomljeno, a 23 psa su eutanazirana. Odazivamo se na pozive te izlazimo s ciljem hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica, a pozive možete uputiti na tel. 451-201 ili  440-236, kao i na mob. 099/311-5878 ili 098/310-047.

 

 

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo