fbpx
Ispis
Kategorija: Opskrba el. energijom, plinom i vodom

Poštovani, svašta se priča o "obvezi" ugradnje kalorimetara sa 01.12.2011. Jedna od varijanti je da će oni stanari koji kalorimetre ne budu imali , dodatno plaćati još veće račune ( cca 30-35% ) , uz ionako povećane cijene.To bi trebala biti "kazna" za njih. Zanima me što je istina u svemu ovome i ukoliko to jest zaista tako, molim da mi se pokaže stavka u Zakonu koja dozvoljava ovakvo "kažnjavanje". Isto tako, drugo je pitanje, da li po Zakonu svi MORAJU imati ugrađene kalorimetre ?


Odgovor: 07.12.2011.:
Poštovani.
Temeljem upita pojašnjavamo kako slijedi.
U Narodnim novinama br. 136/2011 godine od 28.11.2011.godine objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju. Prema gore navedenim izmjenama i dopunama pravilnika, izmijenjen je članak 12. istog, prema kojem se toplinska energija evidentirana na zajedničkom mjerilu u slučaju kada svi vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu na zajedničkom mjerilu nisu ugradili uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, raspodjeljuje putem formule:

Essbr = Ezj x (Pssbr/Pssuc) x (1+UST/100)

Essr = Ezj - Essbr

Novina je uvođenje faktora uštede UST=25 % koji se temelji na empirijskim podacima o prosječnim uštedama korisnika uređaja u Republici Hrvatskoj u posljednje dvije godine, a koje su minimalno 25 %. Početni faktor uštede će se usklađivati  jednom godišnje   na temelju stvarno izmjerene uštede predmetne stambene zgrade. Uskladu veličine UST obavlja predstavnik suvlasnika, odnosno od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba. Distributer je obavezan prethodno dostaviti podatke o potrošnji zajedničkog mjerila toplinske energije za tekuću i prethodnu ogrjevnu sezonu.

Nadalje, prema članku 4. navedenog Pravilnika, kod donošenja odluke o ugradnji uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava najmanje 50% svih samostalnih uporabnih cjelina mora biti opremljeno uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, a prema članku 5. istog odluku o ugradnji uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije donose vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu, uz suglasnost distributera toplinske energije. Prema tome, o ugradnji uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije odlučuju stanari.
S poštovanjem, Brod-plin d.o.o.

Rijesen.gif