fbpx
 
 

Poštovani, svašta se priča o "obvezi" ugradnje kalorimetara sa 01.12.2011. Jedna od varijanti je da će oni stanari koji kalorimetre ne budu imali , dodatno plaćati još veće račune ( cca 30-35% ) , uz ionako povećane cijene.To bi trebala biti "kazna" za njih. Zanima me što je istina u svemu ovome i ukoliko to jest zaista tako, molim da mi se pokaže stavka u Zakonu koja dozvoljava ovakvo "kažnjavanje". Isto tako, drugo je pitanje, da li po Zakonu svi MORAJU imati ugrađene kalorimetre ?


Odgovor: 07.12.2011.:
Poštovani.
Temeljem upita pojašnjavamo kako slijedi.
U Narodnim novinama br. 136/2011 godine od 28.11.2011.godine objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju. Prema gore navedenim izmjenama i dopunama pravilnika, izmijenjen je članak 12. istog, prema kojem se toplinska energija evidentirana na zajedničkom mjerilu u slučaju kada svi vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu na zajedničkom mjerilu nisu ugradili uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, raspodjeljuje putem formule:

Essbr = Ezj x (Pssbr/Pssuc) x (1+UST/100)

Essr = Ezj - Essbr

Novina je uvođenje faktora uštede UST=25 % koji se temelji na empirijskim podacima o prosječnim uštedama korisnika uređaja u Republici Hrvatskoj u posljednje dvije godine, a koje su minimalno 25 %. Početni faktor uštede će se usklađivati  jednom godišnje   na temelju stvarno izmjerene uštede predmetne stambene zgrade. Uskladu veličine UST obavlja predstavnik suvlasnika, odnosno od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba. Distributer je obavezan prethodno dostaviti podatke o potrošnji zajedničkog mjerila toplinske energije za tekuću i prethodnu ogrjevnu sezonu.

Nadalje, prema članku 4. navedenog Pravilnika, kod donošenja odluke o ugradnji uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava najmanje 50% svih samostalnih uporabnih cjelina mora biti opremljeno uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, a prema članku 5. istog odluku o ugradnji uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije donose vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu, uz suglasnost distributera toplinske energije. Prema tome, o ugradnji uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije odlučuju stanari.
S poštovanjem, Brod-plin d.o.o.

Rijesen.gif

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit