fbpx
Ispis
Kategorija: Opskrba el. energijom, plinom i vodom

 

Molim vas neka se  nešto poduzme  jer od siječnja ove godine plaćamo dvaput istu vodu. Jednom Vodovodu, a drugi put Brod-plinu za zagrijavanje i to po članu obitelji. Četveročlana obitelj za vodu i grijanje plaća 1.500,00 kuna. To je nemoguće izdržati. Može li netko odgovoriti zašto je to tako i može li grad  na to utjecati.

ODGOVORI: 15. veljače 2010.

Sukladno Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (NN 65/07,154/08), te sukladno Odluci Vlade RH o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetske djelatnosti proizvodnje,distribucije i opskrbe toplinskom energijom (NN154/08), troškovi nabave hladne vode koja se koristi za zagrijavanje NISU sastavni dio fiksnog troška-obračuna snage (stavak 1. računa), pa prema tome Brod-plin d.o.o. od 01.01.2009.godine svojim korisnicima ne naplaćuje troškove nabave hladne vode, nego samo utrošenu energiju za zagrijavanje te hladne vode, a što korisnici mogu vidjeti iz računa za 2008.godinu u usporedbi sa računima za 2009.godinu gdje je umanjen iznos fiksnog troška-obračuna snage. Brod-plin d.o.o. svojim korisnicima naplaćuje samo utrošenu energiju za zagrijavanje hladne vode, a Vodovod d.o.o. naplaćuje količinu te hladne vode koja se zagrijava. Prema tome korisnicima nije naplaćivana količina hladne vode dva puta.

                                                                    Brod-plin d.o.o.

 Početkom godine Vodovod d.o.o. poslao  je račune korisnicima u objektima u naseljima A. Hebrang blok IV, V, VI, VII; Mikrorajon, kralja Tomislava, Slavonija I i II, i ulici P. Krešimira IV 2,4 i 6, na kojima su specificirane stavke: H (hladna voda) i SV (sanitarna voda koja se zagrijava). 

Očitanje vodomjera i utroška vode za gore navedene objekte vrši se prvi tjedan u tekućem mjesecu, čime se utvrđuje potrošnja vode za proteklo obračunsko razdoblje.

To u konkretnom slučaju znači:

·       računi primljeni u siječnju 2010. godine odnosne se na obračunsko razdoblje prvi tjedan mjeseca prosinca 2009. do prvog tjedna mjeseca siječnja 2010. godine, a

·       računi primljeni u veljači 2010. godine odnosne se na obračunsko razdoblje prvi tjedan mjeseca siječnja 2010. do prvog tjedna mjeseca veljače 2010. godine.

Zbog prilagodbe programskog rješenja novom načinu fakturiranja vode, Vodovod d.o.o. u mjesecu siječnju 2010. godine nije bio u mogućnosti na jednom računu obračunati i hladnu vodu i hladnu vodu za zagrijavanje (sanitarna voda) pa su korisnici dobili dva računa:

-  na jednom je bio utrošak hladne vode za obračunsko razdoblje prvi tjedan mjeseca prosinca 2009. do prvog tjedna mjeseca siječnja 2010. godine (količina po očitanju razlike između početnog i završnog stanja na brojilu hladne vode),dok je na drugom bio utrošak hladne vode za zagrijavanje (sanitarna voda) za isto obračunsko razdoblje (količina po očitanju razlike između početnog i završnog stanja na brojilu sanitarne vode).

Računi primljeni u veljači za obračunsko razdoblje prvi tjedan mjeseca siječnja 2010. do prvog tjedna mjeseca veljače 2010. godine objedinjavaju ukupno utrošenu vodu (hladnu vodu i sanitarnu vodu). Količine vode očitane s oba brojila su specificirane na računima.

Takav način obračuna i fakturiranja (na jednom računu) primjenjivati će se nadalje.

                                                      Vodovod d. o. o.