fbpx
 
 

 

Molim vas neka se  nešto poduzme  jer od siječnja ove godine plaćamo dvaput istu vodu. Jednom Vodovodu, a drugi put Brod-plinu za zagrijavanje i to po članu obitelji. Četveročlana obitelj za vodu i grijanje plaća 1.500,00 kuna. To je nemoguće izdržati. Može li netko odgovoriti zašto je to tako i može li grad  na to utjecati.

ODGOVORI: 15. veljače 2010.

Sukladno Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (NN 65/07,154/08), te sukladno Odluci Vlade RH o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetske djelatnosti proizvodnje,distribucije i opskrbe toplinskom energijom (NN154/08), troškovi nabave hladne vode koja se koristi za zagrijavanje NISU sastavni dio fiksnog troška-obračuna snage (stavak 1. računa), pa prema tome Brod-plin d.o.o. od 01.01.2009.godine svojim korisnicima ne naplaćuje troškove nabave hladne vode, nego samo utrošenu energiju za zagrijavanje te hladne vode, a što korisnici mogu vidjeti iz računa za 2008.godinu u usporedbi sa računima za 2009.godinu gdje je umanjen iznos fiksnog troška-obračuna snage. Brod-plin d.o.o. svojim korisnicima naplaćuje samo utrošenu energiju za zagrijavanje hladne vode, a Vodovod d.o.o. naplaćuje količinu te hladne vode koja se zagrijava. Prema tome korisnicima nije naplaćivana količina hladne vode dva puta.

                                                                    Brod-plin d.o.o.

 Početkom godine Vodovod d.o.o. poslao  je račune korisnicima u objektima u naseljima A. Hebrang blok IV, V, VI, VII; Mikrorajon, kralja Tomislava, Slavonija I i II, i ulici P. Krešimira IV 2,4 i 6, na kojima su specificirane stavke: H (hladna voda) i SV (sanitarna voda koja se zagrijava). 

Očitanje vodomjera i utroška vode za gore navedene objekte vrši se prvi tjedan u tekućem mjesecu, čime se utvrđuje potrošnja vode za proteklo obračunsko razdoblje.

To u konkretnom slučaju znači:

·       računi primljeni u siječnju 2010. godine odnosne se na obračunsko razdoblje prvi tjedan mjeseca prosinca 2009. do prvog tjedna mjeseca siječnja 2010. godine, a

·       računi primljeni u veljači 2010. godine odnosne se na obračunsko razdoblje prvi tjedan mjeseca siječnja 2010. do prvog tjedna mjeseca veljače 2010. godine.

Zbog prilagodbe programskog rješenja novom načinu fakturiranja vode, Vodovod d.o.o. u mjesecu siječnju 2010. godine nije bio u mogućnosti na jednom računu obračunati i hladnu vodu i hladnu vodu za zagrijavanje (sanitarna voda) pa su korisnici dobili dva računa:

-  na jednom je bio utrošak hladne vode za obračunsko razdoblje prvi tjedan mjeseca prosinca 2009. do prvog tjedna mjeseca siječnja 2010. godine (količina po očitanju razlike između početnog i završnog stanja na brojilu hladne vode),dok je na drugom bio utrošak hladne vode za zagrijavanje (sanitarna voda) za isto obračunsko razdoblje (količina po očitanju razlike između početnog i završnog stanja na brojilu sanitarne vode).

Računi primljeni u veljači za obračunsko razdoblje prvi tjedan mjeseca siječnja 2010. do prvog tjedna mjeseca veljače 2010. godine objedinjavaju ukupno utrošenu vodu (hladnu vodu i sanitarnu vodu). Količine vode očitane s oba brojila su specificirane na računima.

Takav način obračuna i fakturiranja (na jednom računu) primjenjivati će se nadalje.

                                                      Vodovod d. o. o. 

 

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo