fbpx
Ispis
Kategorija: Urbanizam (gradnja općenito)

Poštovani, budući da su od postavljanja pitanja o opasnoj i ruševnoj zgradi hotela Park prošla već 3 mjeseca, a da ništa nije poduzeto,  zanima me kakav je odgovor stigao u gradsku upravu iz Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu te od inspekcije Ministarstva kulture u Zagrebu? Zašto se Grad Slavonski Brod ne uključi aktivno u rješavanje ovog gorućeg problema?

Odgovor: 06.10.2011.:

Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu, u svom očitovanju navodi da sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11), za dobra za koja se predmnijeva da imaju svojstvo kulturnog dobra može se privremeno (na rok od 3 godine) donijeti rješenje o preventivnoj zaštiti, a rješenje donosi nadležno tijelo prema mjestu gdje se dobro nalazi (nadležno tijelo je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture za područje Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda, t.j. Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu, A.Starčevića 43, pročelnica Željka Perković, dipl.ing. arhitekture).

Hotel Park je preventivno zaštićeno kulturno dobro koji se nalazi u samom središtu grada. Na zapušteno stanje zgrade trebali bi reagirati Građevinska inspekcija (pri Uredu državne uprave u Slavonskom Brodu) budući da oni mogu djelovati u odnosu na imovinu u privatnom vlasništvu. Djelokrug rada komunalnih redara Grada Slavonskog Broda ograničena je na javna dobra, javne površine i imovinu u vlasništvu Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Za radove obnove i unutrašnjeg uređenja hotela ovaj Konzervatorski odjel nema posebnih uvjeta, dapače podržavamo uređenje, unapređenje i novu namjenu ( o čemu smo se ranije očitovali u postupku lokacijske dozvole za rekonstrukciju zgrade) jer u ovom stanju zgrada nikom nije na čast s napomenom da je potrebno ispoštivati propisanu zakonsku proceduru. U nastojanju da naš grad ne izgubi osobine urbane cjeline s povijesnom arhitekturom iz različitih stilskih razdoblja, preporučamo se pri rješavanju ovog i sličnih problema. (Konzervatorski odjel u Slav.Brodu).

Gradu Slavonskom Brodu ostaje još mogućnost kontaktirati vlasnika objekta i još jednom skrenuti pozornost na nužnost uređenja objekta, što je i dosad činjeno. Ovdje završava zakonom dopuštena mogućnost utjecaja Grada Slavonskog Broda na vlasnika kako bi zgradu uredio i priveo određenoj svrsi.

U_radu.gif