fbpx
Ispis
Kategorija: Urbanizam (gradnja općenito)

Hrvatske vode su još prije godinu dana najavile produžetak obaloutvrde i keja do ušća Mrsunje (cca 500 m). Radovi se moraju izvoditi ljeti zbog nižeg vodostaja, možemo li ovo ljeto očekivati obećano ili se projekt odgađa?

ODGOVOR: 15.04.2011.

Predmetno pitanje je u nadležnosti Hrvatskih voda. Pitanje je proslijeđeno u Hrvatske vode. Prilikom dostave odgovora, objavit ćemo isti.

DOPUNA ODGOVORA: 27.5.2011.:

Planske aktivnosti za izgradnju obaloutvrde na lijevoj obali Save u Slavonskom Brodu, od rkm 363+100do rkm 363+700, su slijedeće:

·za 2010. godinu u Planu Hrvatskih voda, pod stavkom A.02.01.02.01.15/09., osigurana su sredstva u iznosu od 288.016,80 kn za dovršetak projektno – investicijske dokumentacije, koja obuhvaća izradu geodetske i geomehaničke podloge, izradu idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš, parcelacijekog elaborata za vodno dobro, ishođenje lokacijske dozvole, te izradu glavnog – izvedbenog projekta i tendera,

·dana 16.06. 2010. godine, započeo je postupak ishođenja lokacijske dozvole, ali ista još uvijek nije ishođena,

·u Vremenskom Planu ulaganja u VGO Sava u kapitalne projekte u razdoblju od 2011. do 2015. godine, pod stavkom B.02.01.03.01., predviđena su sredstva za izgradnju predmetne obaloutvrde, sa iznosom od 20.756.250,00 kn. Iznos se temelji na projektantskom predračunu potrebnih radova.

Temeljem gore navedenog, vidljivo je da tijekom 2011. godine nije moguće pristupiti izvođenju radova, već se predviđa završetak projektno – investicijske dokumentacije, dok bi se tek 2012. godine, ovisno o prihodovnoj strani proračuna Hrvatskih voda, moglo pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za odabir izvođača radova, te početku istih.

 S štovanjem,

 Voditelj VGI “Brodska posavina”, Davorin Piha, dipl.građ.inž.

Buduca_investicija.gif