fbpx
Ispis
Kategorija: Urbanizam (gradnja općenito)

   Kada ćete početi novčano  kažnjavati za neuklanjanje klima uređaja s pročelja zgrada. Prošlo je 8 mjeseci od kada je trebalo ukloniti klima uređaje. Zašto ne obavljate svoj posao sukladno donesenoj uredbi ?

 ODGOVOR: 2.11.2010.

Pravilnikom o postavljanju antena, uređaja, natpisa, zaštitnih naprava na izlozima, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području grada Slavonskog Broda nisu propisane kaznene odredbe jer za postavljanje istih nije potrebna suglasnost Grada Slavonskog Broda.

Članak 1. Pravilnika je definirao da se predmetnim pravilnikom određuju vrste i način postavljanja antena, uređaja, natpisa, zaštitnih naprava na izlozima, jarbola, reklama i reklamnih panoa na JAVNIM POVRŠINAMA, te na drugim mjestima koja su vidljiva s javnih površina ili na drugi način utječu na komunalni red.

Predlažemo neka osoba prijavi točno koji klima uređaj mu smeta te će se navedeni predmet razmotriti da li utječe na komunalni red u gradu.

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvoRijesen.gif