fbpx
Ispis
Kategorija: Komunalna infrastruktura (ceste, staze...)

Poštovani,
Kada imate u planu obnoviti kolnik i izgraditi nogostupe u Ulici Bečic Brodski Varoš. Nogostupi su u iznimno lošem stanju, a u dobrom dijelu ulice ih niti nema.
Lijep pozdrav i hvala

ODGOVOR: 13.9.2019. 

Poštovani, zahvaljujemo Vam na ukazanom. Naime, uređenje predmetne ulice nije predviđeno Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda. Za izgradnju, rekonstrukciju ceste i asfaltiranje iste sukladno Zakonu o gradnji potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju po kojoj će se ishoditi Građevinska dozvola za predmetne radove. Slijedom gore navedenog  Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo ne može udovoljiti podnesenoj zamolbi za uređenje predmetne ulice u ovoj godini, ali ćemo razmotriti predlaganje iste u planu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu koju prema Statutu Grada Slavonskog Broda donosi Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda.

S poštovanjem, 

 Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Buduca investicija