fbpx
 
 
26.02.2008.  Gradonačelnik uputio dopis ministrici Marini Matulović Dropulić o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu uzrokovono radom Rafinerije nafte Brod 
24.02.2009. Gradonačelnik od Ministarstva zaštite okoliša (MZOPUG) zahtjeva HITNU INTERVENCIJU u Rafineriji nafte Brod i Vladi BiH zbog onečišćenja zraka
25.02.2009. Ministarstvo (MZOPUG) odgovara da nisu potpisani multilateralni sporazumi sa BiH niti je ona potpisnik Espoo konvencije MZOPUG od Grada traži  da organizira mjerenje kakvoće zraka
26.02.2009. Gradonačelnik obavještava ministarstvo da je Grad naručio mjerenje kakvoće zraka za razdoblje od 10 dana uz napomenu kako je Planom zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u RH za razdoblje 2008.-2011. (NN 61/08) definirano postavljanje mjerne postaje za praćenje u Slavonskom Brodu od strane Ministarstva, te traži informaciju u kojoj je fazi postavljanje mjerne postaje.
25.03.2009. MZOPUG odgovara da je izgradnja mjerne postaje planirana za 2010 godinu.
14.04.2009. Gradonačelnik najavljuje uručenje potpisa peticije „Za čisti zrak i očuvanje rijeke Save“ u Ministarstvu za 20.04.2009.
23.04.2009. Gradonačelnik upućuje dopis zahvale zbog prijema 17.892 potpisa i na razgovoru u Ministarstvu zaštite okoliša na temu onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu

Svibanj-prosinac
2009.

Iščekuje se instaliranje mjerne postaje u Slavonskom Brodu, šalju se dopisi i požurnice vezano uz konkretan datum postavljanja postaje
Siječanj 2010. Postavljena mjerna postaja za kakvoću zraka na Jelasu
20.04.2010. Gradonačelnik zahtjeva od Župana i Meteorološke stanice Slavonski Brod stalnu dostavu podataka nakon što se pojavio podatak da je tijekom veljače, ožujka i travnja zabilježeno do 18 prekoračenja satnih vrijednosti H2S
20 i 21.04.2010.

Gradonačelnik uputio poziv za održavanje hitnog sastanka za 22.04.2010 na temu onečišćenja zraka:

 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstava
 • Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Vladi RH,
 • Jadranski naftovod d.d.
 • Brodsko posavska županija
 • Zavod za javno zdravstvo BPŽ
 • Vlada RH, predsjednica Vlade
22.04.2010.

Održan sastanak na kome su doneseni zaključci:

 • traži se osnivanje Povjerenstva koje će stalno izvještavati javnost o poduzetim mjerama
 • postojeća mjerna postaja ne mjeri benzen te ju je potrebno što prije dograditi za mjerenje benzena i drugih štetnih tvari
 • odrediti mjerodavnu službu (112 ili HZZJZ) koja će svakodnevno informirati građane o emisijama šetnih tvari i kakvoći zraka na području Grada
 • prekid isporuke naftnih derivata Rafineriji Brod od strane JANAF-a
 • prekid ugovaranja poslova prijevoza nafte i naftnih derivata od strane HŽ Carga dok se ne riješe problemi zagađenja
 • obavještavanje Grada i građana od strane državnih i županijskih institucija o svim događajima i aktivnostima vezanim za rafineriju
23.04.2010. Gradonačelnik uputio zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša (MZOPUG) i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za hitnom nadogradnjom mjerne postaje sa uređajima koji bi mjerili benzen i ostale štetne spojeve
23.04.2010. Gradonačelnik dostavio Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi podatke o zagađenju zraka u Slavonskom Brodu prema kojima je grad već u trećoj kategoriji kakvoće zraka te je zatražio njihovo hitno uključivanje u rješavanje ovog ekološkog problema u okviru njihove nadležnosti.
27.04.2010. Gradonačelnik uputio dopis i poziv na sastanak veleposlaniku i šefu delegacije Europske unije u RH Paul Vandorenu
30.04.2010. Gradonačelnik uputio zahtjev županu Brodsko-posavske županije da se pored obveze dogradnje mjerne postaje za mjerenje benzena i drugih štetnih spojeva nabavi i odgovarajući zaslon na kojem bi se javno prikazivali podatci o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu
04.05.2010. Župan BPŽ odgovara kako je sufinaciranje nadogradnje mjerne postaje strogo određeno i u tom smislu nije moguće financirati traženi zaslon
13.05.2010. Grad je uputio upit MZOPUG-u da se pojasni problematika u funkcioniranju praćenja podataka na web stranicama Ministarstva tj. objašnjenje zašto dolazi do prekida u prikazima mjerenjima
18.05.2010. MZOPUG odgovara kako je riječ o pojavi do koje dolazi zbog održavanja sustava
20.05.2010. Ministarstvo zaštite okoliša šalje na znanje Gradu odobrenje zahtjeva za nadogradnjom mjerne postaje sa uređajem za mjerenje koncentracija benzena, no odbija financirati postavljanje zaslona na kojem bi se prikazivali podatci o zagađenju zraka.
01.06.2010. Grad ponovno upućuje dopis MZOPUG-u kojim se traži pojašnjenje zbog čega ponovno dolazi do prekida u prikazima mjerenja zagađenja zraka u Slavonskom Brodu koji se nalaze na web stranicama Ministarstva
07.06.2010. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odgovara na dopis od 23.4.2010. u kojem navodi kako nije nadležno za problematiku rješavanja zagađenja zraka u Slavonskom Brodu
13.10.2010.

Gradonačelnik šalje Ministarstvu zaštite okoliša (MZOPUG) upozorenje na katastofalne podatke o kakvoći zraka, upozorava kako se grad nalazi u trećoj kategoriji kvalitete zraka te da još uvijek nije nadograđena mjerna postaja niti su poduzete bilo kakve mjere kako bi se problem zagađenja zraka u Slavonskom Brodu riješio.

Gradonačelnik upućuje dopis i županu Brodsko-posavske županije u kojem upozorava na ista pitanja

14.10.2010. Gradonačelnik se obraća predsjednici Vlade RH kako bi ukazao na to da još uvijek nije održan prijem za predstavnike Grada Slavonskog Broda na kojem bi se razgovaralo o problemu zagađenja zraka, dok je predsjednica Vlade RH već održala sastanak s predstavnicima Zarubežnjefta
15.10.2010. MZOPUG odgovara kako je u tijeku postupak javne nabave za nadogradnju mjerne postaje, kako su poduzete aktivnosti na razmjeni informacija sa Vijećem ministara BiH te ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Ministarstvo navodi kako dosadašnji podatci o prekoračenjima H2S-a nisu alarmantni, jer bi koncentracije morale biti puno više da utječu na ljudsko zdravlje.
27.12.2010. Grad Slavonski Brod je ponovno uputio dopis Ministarstvu zaštite okoliša kojim traži obrazloženje zašto su podaci mjerne postaje nedostupni na web stranicama ministarstva već dulje razdoblje te ponovno traži odgovor na pitanje kada će započeti mjerenje koncentracija benzena.
11.01.2011. Gradonačelnik je uputio zamolbu Predsjednici Vlade RH i Predsjedniku RH za aktivnim uključivanjem u rješavanje problema zagađenja zraka u Slavonskom Brodu. Istim dopisom upozorava na problem nedostupnosti podataka na službenim stranicama nadležnog ministarstva i to u vrijeme kada se zapravo događaju značajna prekoračenja vrijednosti onečišćujućih tvari, uz što još uvijek nije postavljen uređaj za mjerenje koncentracija benzena.
17.01.2011. MZOPUG odgovara Predsjedniku RH i Premijerki RH, te dostavlja odgovor na znanje i Gradonačelniku, kako su prekidi u objavljivanju podataka povremeni te da MZOPUG čini sve kako bi Grad Slavonski Brod dobio tražene informacije.
25.01.2011. MZOOPUG-a odgovara na dopis Grada od 27.12.2010, kojim se traži odgovor na pitanje u vezi problema dostupnosti podataka o zagađenju zraka, te navode kako je takva pojava uobičajena.
28.01.2011. Gradonačelnik je uputio hitan dopis Predsjedniku RH i Predsjednici Vlade RH u kojem ih obavještava o ekspoloziji i požaru u Rafineriji nafte Brod, traži njihovu oštru reakciju prema BiH i Republici Srpskoj te ponovno traži održavanje sastanka na temu ovog velikog ekološkog problema.
08.02.2011.

Održan je sastanak predstavnika Grada Slavonskog Broda, Ministarstva zaštite okoliša, Brodsko-posavske županije i koordinacija građanske inicijative na temu onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu na kome su doneseni slijedeći zaključci:

 • naglasak na pravovremenom izvješćivanju javnosti o kakvoći zraka
 • postavljanje analizatora benzena za 20 dana
 • osiguravanje od strane Ministarstva još jedne mjerne postaje u Slavonskom Brodu
 • MZOPUG će pisanim putem zatražiti informacije od BiH i nadležnih ministarstava o planovima i programima rekonstrukcije rafinerije s područja zaštite okoliša te    uvid u postupak u izdavanje ekološke dozvole za Rafineriju
 • BPŽ će financirati izradu Studije procjene mogućeg utjecaja ekoloških čimbenika na zdravstveno stanje stanovništva BPŽ od strane Zavoda za javno zdravstvo BPŽ
11.02.2011. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija upućuje dopis Gradu kao reakciju na informaciju o eksploziji u rafineriji u kojem navode kako su poduzete sve potrebne radnje te da događaj nije alarmantan.
16.02.2011. Ministarstvo zaštite okoliša upućuje dopis Gradu kao reakciju na informaciju o eksploziji u rafineriji u kojem navode kako je riječ o manjem požaru koji je brzo lokaliziran te da nije doveo do onečišćenja zraka.
24.02.2011. MZOPUG dostavlja zapisnik sa sastanaka održanog 08.02.2011. uz napomenu da je Državni hidrometeorološki zavod dobio nalog za osnivanjem radne skupine za uspostavu još jedne mjerne postaje u Slavonskom Brodu
28.02.2011. Grad dopisom predlaže predstavnicima radne skupine moguće lokacije mjerne postaje
07.03.2011. Grad Slavonski Brod imenuje predstavnika za radnu skupinu
Travanj 2011. Početak mjerenja benzena
07.04.2011. Donesena je Odluka o osnivanju radne skupine te su imenovani članovi
12.05.2012. Državni hidrometeorološki zavod daje prijedlog mjerenja na novoj mjernoj postaji
17.05.2012. Grad daje suglasnost za predloženo mjerenje na novoj mjernoj postaji i predlaže mjerenje koncentracija merkaptana
25.05.2011. Grad ponovno upućuje prijedlog za lokacijom na kojoj će se postaviti nova mjerna postaja
08.06.2011. Održan sastanak radne skupine u Slavonskom Brodu na temu odabira lokacije mjerne postaje
srpanj 2011 Konačno usuglašenje oko lokacije mjerne postaje
14.10.2011. Gradonačelnik i Građanska inicijativa dopisom upozoravaju Predsjednika Republike Hrvatske i Ministarstvo zaštite okoliša o zabilježenim prekoračenjima koncentracija H2Sa, lebdećih čestica, ozona i benzena u zraku u Slavonskom Brodu
17.11.2011. Grad ponovno upozorava Ministarstvo zaštite okoliša na prekoračenja graničnih vrijednosti H2S i benzena
22.11.2011. Gradonačelnik je uputio Predsjedniku Republike Hrvatske zamolbu za pružanjem pomoći u rješavanju problema zagađenja zraka u Slavonskom Brodu od strane Rafinerije nafte Brod
22.12.2011. Održan sastanak sa predstavnicima Rafinerije nafte (direktor Sergey Krashchuk te generalni direktor Optima grupe Yuriy Belov), Građanske inicijative i Gradonačelnika u Slavonskom Brodu. Dogovorena je modernizacija Rafinerije i nabava mjerne postaje u Rafineriji.
13.03.2012. Grad Slavonski Brod upućuje dopis DHMZ i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kojim traži informacije o postavljanju nove mjerne postaje
27.03.2012. Gradonačelnik upućuje dopis ministrici zaštite okoliša kojim apelira na pomoć u rješavanju velikog ekološkog problema u Slavonskom Brodu te traži informacije o novoj mjernoj postaji
02.04.2012.

Održan međudržavni sastanak u Slavonskom Brodu na kojem su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstva dviju država na kojem je dogovoreno:

 • zajedničko praćenje emisija štetnih plinova,
 • osnivanje radne skupine koja će pratiti modernizaciju Rafinerije
17.04.2012. DHMZ dostavlja informacije o novoj mjernoj postaji – Ministrica zaštite okoliša zatražila je odobrenje financiranja njenog postavljanja od strane Fonda za zaštitu okoliša
07.05.2012. Ministarstvo zaštite okoliša dostavlja nacrt Ugovora o osnivanju prava služnosti za novu mjernu postaju
24.05.2012. UO za graditeljstvo Grada Slavonskog Broda dostavlja podatke o lokaciji nove mjerne postaje
19.07.2012. UO za graditeljstvo Grada Slavonskog Broda traži od DHMZ-u informacije o tome u kojoj je fazi postavljanje nove mjerne postaje te što je s pitanjem mjerenja merkaptana
Srpanj 2012. Potpisan Ugovor o pravu služnosti za novu mjernu postaju Slavonski Brod 2 između Grada i Ministarstva zaštite okoliša i prirode
21.08.2012. DHMZ dostavlja odgovor Gradu Slavonskom Brodu kako je ministar zaštite okoliša uputio požurnicu Fondu za zaštitu okoliša vezano uz postavljanje nove mjerne postaje.
31.08.2012.

Upućen dopis Ministarstvu zaštite okoliša o ponovnim značajnim prekoračenjima graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari te se ponovno traže informacije o postavljanju nove mjerne postaje

Upućen dopis DHMZ-u o ponovnim značajnim prekoračenjima graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari te se ponovno traže informacije o postavljanju nove mjerne postaje, jednako kao i kemijski sastav lebdećih čestica PM2,5

26.10.2012. Gradonačelnik uputio dopis Upravi Rafineriji nafte BROD, predsjedniku Vlade RH, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova te Ministarstvu gospodarstva kojim traži hitno rješavanjem problema zagađenja zraka
02.11.2012. Gradonačelnik uputio Ministarstvu zaštite okoliša i prirode obavijest o posljednjim podatcima u vezi zagađenja zraka u Slavonskom Brodu
05.11.2012. Gradsko Vijeće Grada Slavonskog Broda donosi Zaključak o razmatranju problema zagađenja zraka u gradu Slavonskom Brodu
05.11.2012. Gradonačelnik upućuje dopis šefu delegacije Europske komisije Paulu Vandorenu zbog zagađenosti zraka u Slavonskom Brodu.
06.11.2012. Ministarstvu zaštite okoliša upućen dopis kojim se traži dostava informacija o radu državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka zbog ne prikazivanja trenutnih podataka o koncentraciji zagađivača zraka i arhivskih podataka vezanih uz Slavonski Brod.
07.11.2012. Državni hidrometeorološki zavod dostavlja obavijest o nastavku aktivnosti oko uspostave nove mjerne postaje u Slavonskom Brodu
07.11.2012. Ministarstvu zaštite okoliša upućen je dopis kojim se upozorava na ekstremno povećanje koncentracija H2S, benzena i lebdećih čestica dana 6.11.2012. godine. Zatražen je odgovor o poduzimanju aktivnosti od strane Ministarstva po pitanju zagađenosti zraka.
08.11.2012. Gradonačelnik je uputio poziv na sastanak šefu delegacije Europske komisije Paulu Vandorenu na temu ekološkog problema i zagađenosti zraka u Slavonskom Brodu.
14.11.2012. Ministarstvo zaštite okoliša dostavlja informaciju o radu državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka - mjerna postaja Slavonski Brod
07.12.2012. Ministar zaštite okoliša dostavlja dopis o poduzetim radnjama vezanim za kvalitetu zraka u Slavonskom Brodu
21.12.2012. Hrvatski sabor, Odbor za zaštitu okoliša i prirode zatražio izvješće o svim planiranim i poduzetim mjerama na zaštiti zdravlja djece Slavonskog Broda, a povodom dopisa pravobraniteljice za djecu Mile Jelavić o važnosti daljnjeg zajedničkog i povezanog djelovanja svih tijela vlasti na žurnom poduzimanju mjera usmjerenih na zaštitu zdravlja djece Slavonskog Broda.
10.01.2013. Gradonačelnik upućuje dopis Europskoj federaciji za čist zrak i zaštitu okoliša kako bi upozorio na problem zagađenja zraka u Slavonskom Brodu
27.03.2013. Dostavljen upit Ministarstvu zaštite okoliša o trenutnom statusu i početku realizacije postavljanja 2. mjerne postaje. Zatražena obavijest o razgovorima i djelovanjima Ministarstva sa BiH i Rafinerijom.
15.04.2013. Odgovor Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Pojašnjenje poduzetih aktivnosti.
22.04.2013. Dostavljena požurnica Ministarstvu zaštite okoliša za odgovorom na zahtjev o financijskoj pomoći za izradu akcijskog plana i programa zaštite zraka.
23.04.2013. MZOIP dostavlja odgovor na zahtjev Grada za financijskom pomoći za izradu akcijskog plana. Mišljenja su da nema zakonske osnove za financiranje izrade akcijskog plana.
14.05.2013. Izmjerena 18x veća koncentracija H2S od dozvoljene. Gradonačelnik upućuje apel predsjedniku Vlade RH zaštitu zdravlja građana Slavonskog Broda.
14.05.2013. Izmjerena 18x veća koncentracija H2S od dozvoljene. Gradonačelnik upućuje apel predsjedniku Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja građana Slavonskog Broda
14.05.2013. Obavijest Ministarstvu o koncentraciji H2S 18x većoj od dozvoljene. Zahtjev za žurnim kontaktiranjem s upravom Rafinerije i predstavnicima vlasti.
14.05.2013. Dopis Rafineriji nafte za žurnim poduzimanjem mjera zbog prekomjernog zagađenja zraka sumporovodikom. Zahtjev za objašnjenjem nastale incidentne situacije.
14.05.2013. Upućeno prosvjedno pismo Republici Srpskoj, predsjedniku Miloradu Dodiku zbog 18x veće koncentracije H2S od dozvoljene
14.05.2013. Upućeno prosvjedno pismo Vladi Republike Srpske, generalnom sekretarijatu Vlade premijerke Željke Cvijanović zbog 18x veće koncentracije H2S od dozvoljene
15.05.2013. Upit Ministarstvu za pojašnjenje odbijanja financiranja izrade potrebnog akcijskog plana.
14.06.2013. Odgovor Ministarstva na upit za financiranje izrade akcijskog plana - navode kako nema zakonske osnove za financiranje
24.07.2013. Obavijest Ministarstvu zaštite okoliša o prekoračenju granične vrijednosti za ozon. Zatraženo je mjerenjem većeg broja prekursora ozona te je ponovljen upit o postavljanju druge mjerne postaje u Slavonskom Brodu.
28.08.2013. Mjerna postaja je izvan funkcije od 28.08. do 04.09. Naknadno uočavanje višestrukog prekoračenja granične vrijednosti za PM2,5. Prekoračene vrijednosti od 96,5 μg/m3 do 256,2 μg/m3. Grad upozorava na hitnost provođenja kemijske analize čestica te se zahtjeva žurna reakcija Ministarstva.
18.09.2013. Gotovo svakog tjedna bilježe se kvarovi na mjernoj postaji. Grad dopisom traži pojašnjenje od Ministarstva zaštite okoliša.
01.10.2013. Zabilježena su ekstremna prekoračenja graničnih vrijednosti lebdećih čestica PM2,5 u zraku od dopuštene godišnje granične vrijednosti. U razdoblju od 20.00 h 30.09. do 6.00 h 01.10. koncentracija je iznosila ~ 1300 μg/m3. Grad traži hitnu reakciju Ministarstva zaštite okoliša.
04.10.2013. Zabilježene su visoke koncentracije benzena i lebdećih čestica tijekom noćnih sati. Grad zahtjeva od Ministarstva objašnjenje kakve radove Rafinerija izvodi noću što dovodi do visokih koncentracija onečišćujućih tvari u zraku
11.10.2013. Ponovno su zabilježene visoke koncentracije benzena i PM2,5 čestica. Grad ponovno traži od nadležnih ministarstva da se ubrza postupak modernizacije Rafinerije nafte Brod.
15.10.2013. Ministarstvo zaštite okoliša dostavlja očitovanje o radu mjerne postaje i visokim koncentracijama PM2,5, vezano uz dopis Grada od 28. kolovoza 2013.
22.10.2013. Grad traži od Ministarstva dostavu presliku ekološke dozvole Rafinerije nafte Brod obzirom da je ministarstvo ranije navelo kako ju posjeduje. Također, zatražena je informacija o lokaciji mjerne postaje Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu.
28.10.2013. Očitovanje Ministarstva, vezano na dopis Grada od 1. listopada 2013. kada su zabilježene visoke koncentracije PM2,5 od 1300 μg/m3. Iz Ministarstva objašnjavaju da s obzirom na meteorološke uvjete onečišćenje nije dolazilo iz smjera Rafinerije.
07.11.2013. Postavljena je pokretna mjerna postaja
04.12.2013. Ministarstvu zaštite okoliša je upućen dopis kojim se traže informacije o mjernoj postaji Rafinerije nafte Brod, gdje je postavljena i zašto ne pokazuje mjerenja za benzen obzirom da na službenim stranicama Rafinerije benzen kao parametar na mjernoj postaji postoji. Također, od ministarstva je ponovno zatražena preslika ekološke dozvole Rafinerije nafte Brod uz upozorenje na stalna prekoračenja graničnih vrijednosti za benzen, PM2,5 i sumpor (IV) dioksid koje su dosegle prag upozorenja.
03.06.2014. Ministarstvo zaštite okoliša dostavlja odgovor na dopis o velikim koncentracijama lebdećih čestica od 24.travnja 2014.g i navodi kako se vjerojatno radilo o neispravnim mjerenjima. Indikacija da se najvjerojatnije radi o pogrešci uređaja, kako navode, proizlazi i iz činjenice da su obzirom na ostale pokazatelje kvalitete zraka zabilježene niske vrijednosti koncentracija.
01.08.2014 Mjerna postaja Slavonski Brod - 2 započela s radom
08.08.2014. Pokretna mjerna postaja prestala sa radom
05.03.2015. Odgovor Ministarstva na stalne dopise Grada o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku. Podsjećaju na izradu akcijskog plana te navode kako se i dalje poduzima sve u okviru njihove nadležnosti oko rješavanja problema onečišćenja zraka.
12.01.2016 Gradonačelnik uputio dopis hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu vezano uz problematiku onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu.
29.01.2016. Gradonačelnik uputio dopis predsjedniku Vlade RH o onečišćenju zraka.
29.01.2016. Gradonačelnik uputio dopis Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu zaštite okoliša o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu.
03.02.2016. Upućen dopis predsjedniku Vlade RH, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kojim Gradonačelnik traži da se prije potpisivanja Sporazuma o europskom partnerstvu s Bosnom i Hercegovinom uvjetuje rješavanje najvećeg ekološkog problema Hrvatskoj.
03.02.2016. Nastavno na ranije upućen gradonačelnikov dopis zastupnik u Europskom parlamentu i predsjednik Izaslanstva za odnose s BiH Tonino Picula zatražio je od Europske komisije reakciju na onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu.
15.02.2016. Grad Slavonski Brod upućuje dopis Ministarstvu zaštite okoliša o ponovnim višestrukim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku
15.02.2016. MZOE dostavlja odgovor na dopis Grada od 3.2.2018. u kojem navodi da aktivno radi na rješavanju problema onečišćenja zraka kroz redovite kontakte s nadležnim tijelima BiH, Republike Srpske kao i predstavnicima tvrtke Zarubežnjeft. Također, navode kako predstoji potpisivanje Sporazuma između Vlade RH i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području zaštite okoliša iz čega proizlazi da će za Slavonski Brod i njegovu okolicu ulazak BiH u EU pridonijeti pozitivnom rješavanju pitanja onečišćenja zraka.
02.03.2016. Odgovor Ministarstva zdravlja - zatražili su mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – u tijeku je izrada studije utjecaja ekoloških čimbenika na zdravlje ljudi na području grada Sl. Broda od strane Zavoda za javno zdravstvo BPŽ i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dobivanje odobrenja za provođenje studije je u tijeku.
10.03.2016. Gradonačelnik uputio dopis predsjedniku Europske komisije Jean Claudeu Junckeru kojim apelira da se prije potpisivanja Sporazuma o europskom partnerstvu s Bosnom i Hercegovinom uvjetuje rješavanje najvećeg ekološkog problema Hrvatskoj.
14.03.2016. Odgovor Ugovor o europskom parlamentu između Vlade RH i Vijeća ministara BiH
22.04.2016. Gradonačelnik uputio svim zastupnicima Kluba zelenih u EU parlamentu kojim apelira na pomoć u rješavanju ekološkog problema u Slavonskom Brodu
02.05.2016. Odgovor EU parlamentarca Bart Staes na raniji gradonačelnikov dopis u kojem izražava podršku rješavanju ekološkog problema u Slavonskom Brodu
13.06.2016. Odgovor EU parlamentarke Rebecce Harms na raniji gradonačelnikov dopis u kojem izražava podršku rješavanju ekološkog problema u Slavonskom Brodu
04.07.2016. Usvojen Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Slavonski Brod
19.07.2016. Odgovor EU parlamentarca Michaela Cramera na raniji gradonačelnikov dopis u kojem izražava podršku rješavanju ekološkog problema u Slavonskom Brodu
21.10.2016. Gradonačelnik uputio dopis Hrvatskom saboru i Vladi RH kojim traži da se aktivno uključe u postupak izdavanja ekološke dozvole rafineriji nafte Brod
28.11.2016. Gradonačelnik uputio dopis predsjedniku Uprave Janafa kojim traži da podatci o kvaliteti nafte koja se distribuira u Rafineriju nafte Brod budu javno dostupni
29.11.2016. Gradonačelnik zatražio od Ministarstva zaštite okoliša i energetike dostavu podataka o kvaliteti nafte koja se doprema Jadranskim naftovodom do Rafinerije nafte Brod
12.12.2016. Odgovor JANAF-a, dostavljeni tehnički uvjeti za pristup transportnim kapacitetima JANAF-a koji su odobreni od strane državne regulatorne agencije (VRED - HERA) i kojima su utvrđeni i granični parametri kvalitete nafte koja može biti prihvaćena u sustav JANAF-a
27.12.2016. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora na 3. (tematskoj) sjednici održanoj 12. prosinca 2016.g. je proveo raspravu o Izvješću o kvaliteti zraka na području Slavonskog Broda i informaciji o planiranoj modernizaciji postrojenja Rafinerije Brod, planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama u svezi onečišćenja zraka na području Slav. Broda te zdravstvenim pokazateljima utjecaja okoliša na zdravlje ljudi na području Slavonskog Broda.
Odbor dostavlja Zaključke o održanoj sjednici.
08.02.2017. Podaci iz Akcijskog plana dostavljeni na Eionet/Central Data Repository sukladno zahtjevima Provedbene odluke (IPR) za provedbu direktiva za praćenje kvalitete zraka 2008/50EC i 2004/107/EC
10.03.2017. Dopis Grada upućen g. Mate Radeljić, savjetnik predsjednice RH za unutarnju politiku, o prekoračenjima graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u zrak tijekom 2017.g
25.07.2017. Zatraženo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o potrebi izrade novog Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za PM10. Sukladno Izvješću o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za 2016.g., koji je izradio Državni hidrometeorološki zavod, zrak je kategoriziran kao II. kategorije za lebdeće čestice PM10 izmjerene na mjernoj postaji Slavonski Brod - 2.
01.08.2017. Zaprimljen odgovor Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u vezi izrade novog Akcijskog plana u kojemu upućuju Grad na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
22.08.2017. Grad Slavonski Brod uputio zahtjev DHMZ za uvođenje 10-minutnog prikaza koncentracija na obje mjerne postaje, Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod - 2. Podatci su potrebni kako bi se moglo pravovremeno obavješćivati građane o prekoračenjima graničnih vrijednosti te o prekoračenjima pragova upozorenja i kada je nužno uključivanje u protokol postupanja pojave kritične razine onečišćenosti zraka
06.09.2017. DHMZ dostavlja odgovor u kojem navode kako zbog tehničkih razloga nisu u mogućnosti omogućiti pristup 10-minutnim podacima te obavještavaju kako su razvili sustav slanja obavijesti u slučaju dostizanja i prekoračenja pragova upozorenja i obavješćivanja koji radi putem elektronske pošte te će uključiti Grad Slavonski Brod u taj sustav
20.09.2017. Upućen zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade bilance energije i katastra emisija malih ložišta i cestovnog prometa Grada Slavonski Brod čija je izrada predviđena Akcijskim planom energetske učinkovitosti.
27.09.2017. Upućen dopis Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za povećanje postotka financiranja energetske obnove obiteljskih kuća u Slavonskom Brodu sa 40% na od 85% do 100%.
02.10.2017. Dopis FZOEU o nastavku realizacije projekta „Edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu“, odnosno traži se od Grada odustanak od partnerstva na projektu
19.10.2017. Odgovor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na zahtjev za izradu bilance energije i katastra emisija malih ložišta i cestovnog prometa Grada Slavonskog Broda. Fond je sa Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu 31.12.2015.g. sklopio Ugovor za financiranje provedbe projekta „Izrada registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“. Do sada su se realizirala dva radna projekta RP1: Priprema geokodirane mreže visoke rezolucije za zone i aglomeracije u Republici Hrvatskoj uključujući i grad Slavonski Brod te Brod u Bosni i Hercegovini i RP2: Izrada metodologije za izradu registra onečišćujućih tvari u zrak za male i difuzne izvore. Rezultati projekta koji daju katastar emisija malih ložišta i emisija cestovnog prometa grada Slavonskog Broda trebali bi se koristiti kao podloga za izradu programa ili provedbu daljnjih mjera u svrhu smanjenja vrijednosti za lebdeće čestice PM2,5 i PM10. Upućuju Grad na HAOP i MZOIE u vezi poduzimanja daljnjih aktivnosti.
13.10.2017. Odgovor Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za kreiranje posebnih mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Slavonskog Broda u kojem generalno navode kada je planirana objava natječaja u 2018. godini te o uvjetima prijave, no nema očitovanja na zahtjev da se postotak financiranja energetske obnove obiteljskih kuća u Slavonskom Brodu poveća sa 40% na od 85% do 100%.
19.10.2017. Odgovor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za ustupanje posebnih mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Slavonskog Broda. Navode kako Fond razmatra mogućnost financiranja zamjene kućnih ložišta, povećanja energetske učinkovitosti kuća, smanjenja gubitka energije i sl. kao i mogućnost da, sukladno svojim financijskim mogućnostima, pripreme zaseban program subvencioniranja zamjene postojećih konvencionalnih peći i kotlova na drva koja imaju visoke emisije čestica. Navode kako će u svom narednom financijskom planu za 2018.g. planirati sredstva za realizaciju sufinanciranja korištenja energije biomase, a po njegovu donošenju će i provesti javni poziv za područje slavonskog Broda i okolnih općina (korisnici fizičke osobe)
20.10.2017. Odgovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike za ustupanje posebnih mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Slavonskog Broda. Navode kako ministarstvo ne upravlja sredstvima za subvencioniranje energetske obnove kuća. Upućuju na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje je, kao posredničko tijelo razine 1 u upravljanju i kontrole ESI fondova, odgovorno za pripremu poziva, a time i određivanja stopa sufinanciranja.
03.11.2017. Grad dostavlja očitovanje na zahtjev FZOEU u kojem se navodi kako neće odustati od projekta te predlaže da se dio sredstava prenamijeni u druge svrhe: - izrada kratkoročnog akcijskog plana, provođenje mjera iz Akcijskog plana (edukacija građana i promicanje pravilnog ložišta na biomasu u formi letka i razvoj biciklističke infrastrukture (letak)
06.11.2017 Odgovor Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za ustupanje posebnih mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Slavonskog Broda. Navode kako će se prijedlog uzeti u obzir prilikom pripreme poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu obiteljskih kuća.
02.01.2018. Obavijest DHMZ-a o uključivanje u sustav slanja obavijesti putem e-maila u slučaju pojave kritičnih razina onečišćenosti zraka
05.01.2018. Grad dostavlja FZOEU, MZOE, BPŽ izmijenjeni troškovnik i točke u odnosu na zahtjeve od 3.11.2018. o nastavku projekta Edukacija i obavješćivanje građana (na sastanku Povjerenstva za trajno praćenje kvalitete zraka predstavnici MZOE i FZOEU se nisu složili s tim da se izrada kratkoročnog akcijskog plana sufinancira preko ovog projekta i da se vrati stavka izrada Protokola)
29.03.2018. Gradonačelnik uputio dopis predsjedniku Vlade RH o onečišćenju zraka uzrokovanom radom Rafinerije nafte Brod u kojem ponovno apelira na rješavanje ovog ekološkog problema te izražava nadu kako trenutno zahlađenje diplomatskih odnosa RH i Rusije neće imati negativne posljedice na rješavanje problema zagađenja zraka.
13.04.2018. Brodsko-posavska županija dostavlja presliku dodatka Ugovora između FZOEU i BPŽ za projekt Edukacija i obavješćivanje građana sa novim rokom provedbe aktivnosti kraj lipnja 2019. te izmijenjenim troškovnikom Grada i BPŽ
13.04.2018. Grad zatražio mišljenje MZOE i DHMZ o potrebi izrade kratkoročnog akcijskog plana
13.04.2018. Grad zatražio mišljenje MZOE o potrebi izrade Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama
19.04.2018. Tematska sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode: Izvješće o kvaliteti zraka na području Slavonskog Broda i informacija o planiranoj modernizaciji postrojenja Rafinerije nafte Brod, planiranim i poduzetim aktivnosti i mjerama u svezi onečišćenja zraka na području Slavonskog Broda te zdravstvenim pokazateljima utjecaja okoliša na zdravlje ljudi na području Slavonskog Broda
07.05.2018.

Hrvatski Sabor, Odbor za predstavke i pritužbe je zaprimio predstavku Smolčić Jerković Ivane vezano uz onečišćenje zraka. Nakon provedene rasprave Odbor je donio zaključke:

 1. predlaže se zajedničko djelovanje svih nadležnih tijela na državnoj razini (Vlada, MZOE, Ministarstvo zdravstva)
 2. predlaže se Gradu SB, svim nadležnim tijelima, povjerenstvima, odnosno odgovornim osobama da svakog mjeseca izvještavaju građane o svim aktivnostima i poduzetim mjerama
 3. mole se nadležna tijela da o ishodu postupka izvijeste podnositeljicu predstavke i Odbor
09.05.2018. Grad dostavlja MZOE-u požurnicu za davanje mišljenje o izradi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama
09.05.2018. Grad dostavlja MZOE-u i DHMZ-u požurnicu za davanje mišljenja o izradi Kratkoročnog akcijskog plana
21.05.2018. Mišljenje MZOE o izradi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama - Grad Slavonski Brod treba donijeti navedeni Program u što kraćem roku, a koji će se izraditi za naredno četverogodišnje razdoblje.
21.05.2018.

Mišljenje MZOE i DHMZ o izradi Kratkoročnog akcijskog plana:

 • MZOE je odgovorio da je, sukladno odredbama čl.47 Zakona o zaštiti zraka, obveza procjenjivanja rizika kao i sama izrada kratkoročnog akcijskog plana obveza koju određuje JLS koristeći vlastite resurse ili usluge ovlaštenika
 • DHMZ, u skladu s analizom podataka i stručnom procjenom, smatra da ne postoji uporište u podacima mjerenja iz koje bi proistekla obveza za izradu kratkoročnih akcijskih planova za sumporov dioksid, dušikov dioksid i ozon.
05.06.2018. Odgovor ministra zaštite Tomislava Ćorića okoliša na dopis gradonačelnika od 30. ožujka i 2. travnja 2018.
31.07.2018. Grad je 31.srpnja 2018.g. uputio dopis Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Državnom hidrometeorološkom zavodu o jako visokim koncentracijama ozona na mjernoj postaji Slavonski Brod - 1 zabilježene 30.7 i 31.7.2018. koje prekoračuju ciljanu vrijednost i prag upozorenja i obavješćivanja sukladno Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, a koje su zabilježene odmah nakon instaliranja uređaja za mjerenje koncentracije ozona te traži žurno odgovor radi li se o mogućoj grešci sustava prilikom instaliranja ili o samom testiranju uređaja.
10.08.2018. Grad je zaprimio odgovor od Državnog hidrometeorološkog zavoda o pitanjima u vezi povišenih koncentracija ozona na postaji Slavonski Brod – 1. Sukladno odgovoru uređaj je bio na umjeravanju u laboratoriju u DHMZ-u te je imao zadovoljavajuće rezultate no primijećeno je da se povremene poviše koncentracije ozona javljaju pri njegovom mjerenju u vrlo toplom zraku sa velikom relativnom vlagom, odnosno dolazi do kondenzacije u liniji za uzorkovanje zraka u uvjetima niže temperature u kontejneru na kojoj se nalazi uređaj. Da bi se ispitao utjecaj kondenzacije na mjerenja ozona odnosno da se ispita sumnja o prevelikoj ovisnosti uređaja o utjecaju vodene pare/toplog zraka pri mjerenju radnici su na postaji Slavonski Brod -1 povećali temperaturu zraka u kontejneru, a rezultat je bio pad izmjerene koncentracije ozona daleko ispod granica obavješćivanja i upozoravanja. O problemu prevelike osjetljivosti na vlagu DHMZ će obavijestiti laboratorij u Njemačkoj koji je proveo tipsko ispitivanje uređaja radi informiranja i dodatne stručne pomoći u vezi ovog problema. Također, može se zaključiti da su podaci mjerenja koncentracije ozona 30.7. i 31.7.2018.g. sumnjivi zbog prevelike osjetljivosti mjernog uređaja na vodenu paru koja se kondenzira u liniji za uzorkovanje zraka i da ne odgovaraju stvarnom stanju koncentracije ozona.
18.10.2018.

Gradonačelnik je uputio dopis Vladi RH, JANAF-u i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za žurnim poduzimanjem slijedećih mjera:

 • Kategoriju posebnog statusa građana Slavonskog Broda (85% do 100% sufinanciranje) u javnim natječajima i pozivima (energetska obnova obiteljskih kuća i višestambenih objekata, energetska obnova i izgradnja javne rasvjete, izgradnja komunalne infrastrukture biciklističkih i pješačkih staza, energetska obnova svih javnih objekata, zamjena starih ložišta na kruto gorivo sa prirodnim plinom),
 • Plaćanje posebne naknade jedinici lokalne samouprave (ekološka renta/kazna/nadoknada) za onečišćenje od strane JANAF-a kao glavnog dobavljača sirovine za proizvodnju nafte budući da nije moguće istu naplatiti rafineriji u Bos.Brodu,
 • Izmiještanje naplatnih kućica na autocesti kao mjeru smanjenja brzine, a samim time i emisije plinova u okoliš, te doprinos posebnom statusu građana kroz neplaćanje cestarine na području administrativnog dijela Grada
 • Izmiještanje graničnog prijelaza kao velikog onečišćivača zbog dugotrajnog zadržavanja velikog broja automobila i kamiona.
02.11.2018. Dopis Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u vezi objavljenog javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obiteljske kuće. Izgaranjem biomase također dolazi do emisija lebdećih čestica u zrak pa smo zatražili pojašnjenje na koji će se način smanjiti udio lebdećih čestica u zraku ako će se sufinancirati nabava i ugradnja kotlova na biomasu, a ne na prirodni plin koji je ekološki najprihvatljivije fosilno gorivo jer sagorijeva gotovo u potpunosti i pri tome ne nastaje pepeo, ima manju emisiju (CO2) pa se njegovim korištenjem smanjuje emisija stakleničkih plinova. Sukladno navedenom, za područje Slavonskog Broda potrebno je financirati zamjenu starih ložišta na kruto gorivo sa prirodnim plinom na prirodni plin uz postotak 100%.
08.11.2018.

Grad uputio požurnicu sa zahtjevima grada JANAF, MZOE, VLADA RH (veza 18.10.2018.)

04.12.2018. Grad uputio požurnicu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u vezi javnog poziva koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (veza 2.11.2018.)
21.01.2019. Dopis predsjednici Republike Hrvatske za žurnim očitovanjem o aktivnostima provedenim u razdoblju od listopada 2018. godine kada je bio sastanak do dana ovog dopisa kao i trenutnom statusu otvorenih pitanja, a sve s ciljem poštivanja roka za potpunu plinofikaciju i omogućavanja prava na čisti zrak svim Brođanima.
24.01.2019. Grad uputio požurnicu sa zahtjevima grada JANAF, MZOE, VLADA RH (veza 18.10.2018., 8.11.2018.)
30.01.2019. Iz ureda predsjednice upućen dopis Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u kojem ih obavještavaju o dopisu Gradonačelnika od 21.1.2019. te traže žurno izvješće. Gradu je ovaj dopis dostavljen na znanje.
31.01.2019. Zatražene informacije o remontu rafinerije od predsjednice RH, premjera RH i ministra zaštite okoliša i energetike.
01.02.2019. Zaprimljen odgovor iz ureda predsjednice vezano uz dopise od 21.1.2019. odnosno informacija o poduzetim aktivnosti u razdoblju od listopada 2018.g.
15.02.2019.

Grad uputio požurnicu predsjednici RH, premjeru i ministru zaštite okoliša vezano uz remont rafinerije (veza 31.1.2019.)

28.02.2019. Poslan dopis iz Ureda Predsjednice prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u kojem traže dostavu informacija o trenutnim i planiranim aktivnostima u Rafineriji nafte Brod. Gradu je ovaj dopis dostavljen na znanje.
05.03.2019. Grad uputio požurnicu predsjednici RH, premjeru i ministru zaštite okoliša vezano uz remont rafinerije (veza 31.1.2019. i 15.2.2019.)
13.03.2019. Zaprimljen odgovor Ureda predsjednice u kojem stoji da Crodux PLIN d.o.o. i Rafinerija nafte Brod intenzivno rade na usklađivanju Sporazuma o nastavku projekta.
08.02.2021. Zbog velikih koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5, benzena i sumporovodika Gradonačelnik je uputio dopise predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ministru gospodarstva i održivog razvoja, ministru vanjskih i europskih poslova, Crodux plinu, Rafineriji nafte Brod, načelniku Općine Brod, Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Državnom hidrometeorološkom zavodu.
08.02.2021. Odgovor Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na dopise Grada o onečišćenju zraka u 12. mjesecu 2020.g.
09.02.2021. Odgovor Državnog hidrometeorološkog zavoda na dopis Gradonačelnika od 8.2.2021.g.
10.02.2021. Odgovor Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na dopis Gradonačelnika od 8.2.2021.g.
16.02.2021. Zatražili smo nova mjerenja od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 radi izrade nove studije doprinosa
17.02.2021. Odgovor Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini na dopis Gradonačelnika od 8.2.2021.g.
23.02.2021. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Grad je dostavio požurnicu vezano uz provođenje novih mjerenja na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 u svrhu izrade nove studije doprinosa

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo