Ispis

Ponovno zabilježeno onečišćenje zraka; povišena koncentracija sumporovodika u zrakuTijekom posljednjih nekoliko dana mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe prekoračene satne granične vrijednosti sumporovodika (H2S) na mjernim postajama Slavonski Brod - 1 i Slavonski Brod - 2.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 najveće prekoračenje granične vrijednosti zabilježeno je 10. srpnja 2017.godine u 07:00 sati i iznosila je 198,lu,g/m3, dok je na mjernoj postaji Slavonski Brod - 2 najveće prekoračenje zabilježeno 9. srpnja 2017.godine u 01:00 sati, kada je koncentracija iznosila 21,8ug/nr.

Prekoračenje satne granične vrijednosti na obje mjerne postaje, kao i neugodni mirisi sumporovodika, nastavili su se i tijekom jučerašnjeg dana. Tako su na mjernoj postaji Slavonski Brod - 1 satne granične vrijednosti iznosile 12,0u.g/m3 i 27,0ug/m, a na mjernoj postaji Slavonski Brod - 2 iznosile su 29,0 ug/m3, 66,4u,g/mJ i 19,0 ug/mJ.

Navedene vrijednosti su veće od satne granične vrijednosti, 7u,g/m ,određene Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine" 117/12). Od 1. siječnja 2017. godine satna granična vrijednost za H2S prekoračena je 101 put na mjernoj postaji Slavonski Brod - 1 i 62 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod - 2, a sukladno Uredbi ona ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine.

Maksimalna dnevna osmosatna vrijednost ozona izmjerena na mjernoj postaji Slavonski Brod - I je 8. srpnja 2017.godine iznosila 122,325u,g/m3, što je veće od vrijednosti određene Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku.