fbpx
Ispis

Zabilježeno prekomjerno onečišćenje zraka lebdećim česticama

Mjerna postaja u Slavonskom Brodu posljednjih dvanaest sati bilježi povišenu koncentraciju lebdećih čestica u zraku. Najviša koncentracija PM2,5 izmjerena u 2,00 sata noćas iznosila je 88,9 µg/m3 . Podsjetimo dozvoljena granična vrijednost lebdećih čestica u zraku u jednoj kalendarskoj godini ne smije prelaziti 25 µg/m3. Onečišćenje zraka nastavlja se i danas. U 6,00 sati mjerna postaja u Slavonskom Brodu tako je zabilježila koncentraciju PM2,5 od 44,1 µg/m3. Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša o svemu je dopisom obavijestio Ministarstvo zaštite okoliša.