fbpx
Ispis

GRAD SLAVONSKI BROD
KLASA: 361-07/21-01/2
URBROJ: 2178/01-07-22-6
Slavonski Brod, 28. svibnja 2021.

JAVNI POZIV
za prijavu štete od prirodne nepogode

Budući da je dana 28. svibnja 2021. godine donesena Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane mrazom u travnju ove godine, obavještavamo oštećenike koji su imali štete na višegodišnjim nasada voćnjaka, vinograda i drugih nasada na području grada Slavonskog Broda  da je rok za prijavu šteta 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke te pozivamo da prijave šteta nastalih od prirodne nepogode dostave najkasnije do 5. lipnja 2021.godine pisanim putem na propisanom obrascu dostupnim uz ovu objavu i u pisarnici Gradske uprave.

Tekst Odluke dostupan je na službenim web stranicama Brodsko-posavske županije.

Obrazac za prijavu potrebno je popuniti, potpisati i poslati poštom-preporučeno, e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili predati u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. Informacije na telefon 035/ 217-000.

Prijave šteta nije moguće izvršiti telefonskim putem, nego isključivo pisanim putem i to na propisanom obrascu.

Uz zahtjev preporučamo priložiti raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u zahtjevu ( fotodokumentaciju, preslike dokumentacije itd.) radi bržeg postupanja nadležnih tijela, a bit će omogućena i naknadna dopuna zahtjeva i dostava dokaza u postupku utvrđivanja štete.

Ukazuje se prijaviteljima da su u obrascu za prijavu štete ( PN obrazac) dužni upisati Ukupan iznos prve procjene štete. Radi se o okvirnom iznosu štete , a točan konkretan iznos štete će se utvrđivati u daljnjem postupku.

Sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( „Narodne novine“ br. 16/19) sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

  1. štete na imovini koja je osigurana
  2. štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
  3. neizravne štete
  4. štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela
  5. štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom
  6. štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona
  7. štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

Stoga u prethodno navedenim slučajevima nije svrsihodno podnositi prijavu štete.

Iznimno od stavka 4. točke 4. članka 20. Zakona, sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda mogu se dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave.

Ujedno se daje informacija da prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5 % iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika ( čl.35.st.2. Zakona).


GRAD SLAVONSKI BROD

 

Prilog: