fbpx
Ispis

Sukladno članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.), Osnovna škola "Blaž Tadijanović", Podvinjska 25., Slavonski Brod dana 8. svibnja 2014. godine raspisuje:


N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa


1. na određeno vrijeme:

- profesor/ica geografije i povijesti – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno u nastavi)