fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda je 13. travnja 2022. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora za područje grada Slavonskog Broda.

Izbori će se održati u nedjelju 15. svibnja 2022. godine.

Grad Slavonski Brod ima 16 mjesnih odbora, a svaki mjesni odbor ima 9 članova. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se proporcionalnom izbornom metodom na način da cijelo područje jednog mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Za članove vijeća mjesnih odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života, koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se putem kandidacijskih lista. Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću. Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Prijedlozi lista za izbor članova/članica vijeća mjesnih odbora, političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj moraju dostaviti Gradskom izbornom povjerenstvu za mjesne odbore do 27. travnja 2022. do 24,00 sata. Rokovi za dostavu liste počinju teći od 14. travnja 2022. godine od 00.00 sati. Kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. do zaključno s rednim brojem 9., a predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata. Dostavljena lista s manjim brojem kandidata od broja 9, smatrat će se nepotpunom. Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje svih kandidata o prihvaćanju kandidature, a očitovanje mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore. Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji navodi se i skraćeni naziv stranke ili koalicije stranaka.

Sve obrasce vezano za izbor članova vijeća mjesnih odbora političke stranke i podnositelji prijedloga nezavisne liste kandidata objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Grada Slavonskog Broda, a mogu se dobiti i u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda Vukovarska 1.

Kandidacijske liste grupe birača

Birači kao ovlašteni predlagatelji mogu predložiti za izbor članova vijeća mjesnih odbora kandidacijsku listu, s tim da za pravovaljanost kandidacijske liste treba prikupiti odgovarajući broj potpisa birača koji podržavaju listu i to:

 • 50 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 500, do 1.000 stanovnika
 • 70 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 1.000, do 2.500 stanovnika
 • 110 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 2.500, do 5.000 stanovnika
 • 180 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 5.000 stanovnika, do 10.000

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu. Prijedlog kandidature mogu pravovaljano podržati samo birači s prebivalištem na području mjesnog odbora za čije vijeće se izbori provode. Prva tri po redu potpisnika smatraju se podnositeljem prijave kandidacijske liste.
Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjereno kod javnog bilježnika ili od strane Gradskog izbornog povjerenstva čije je sjedište u Gradu Slavonskom Brodu, Vukovarska 1, Tvrđava Brod.
Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu za mjesne odbore do 27. travnja 2022. godine do 24,00 sata.
Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi, a naziv ove liste je "kandidacijska lista grupe birača".

Sve informacije i obavijesti u svezi provođenja Izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora političke stranke i birači mogu dobiti u Gradskom izbornom povjerenstvu ili u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, Vukovarska 1., kao i na telefon 217-014 i 217-016.

Napomena:

 • Člankom 11. do 24. Statutarne odluke utvrđen je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja (političkih stranaka i birača) te se utvrđuje da su predlagatelji kandidacijskih lista dužni poštivati načelo ravnoopravnosti spolova.
 • Člankom 15. Statutarne odluke utvrđuje se da se uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva. U prijedlogu kandidacijske liste obvezno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira. Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol.
 • Temeljem navedenih odredbi, uz prijedlog kanidacijske liste, nije obvezno dostaviti potvrdu o nekažnjavanju kandidata.


Predsjednica
Gradskog izbornog povjerenstva:
Sandra Lučić
v.r.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo