fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Na temelju članka 30. Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora ("Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 2/2014.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, dana 13. travnja 2022. godine, donosi


R J E Š E NJ E
O IMENOVANJU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA GRADA SLAVONSKOG BRODA

 

I.

Za predsjednika i članove Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu Izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora Grada Slavonskog Broda te njihove zamjenike imenuju se:

 1. Sandra Lučić - za predsjednicu
 2. Damir Klaić - za člana
 3. Gordana Puškarić - za članicu

 4. Ankica Majetić - za zamjenicu predsjednice
 5. Martina Paun Marić - za zamjenicu člana
 6. Renato Kraft - za zamjenika članice

II.

Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu Izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora Grada Slavonskog Broda, temeljem članka 31. Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora:

 • obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
 • ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
 • na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
 • imenuje članove biračkih odbora,
 • određuje biračka mjesta za izbore članove vijeća,
 • nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
 • nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,
 • prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
 • objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
 • obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda".


Gradonačelnik:
Mirko Duspara, dr.med.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo