fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Na temelju članka 61.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 4. Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora Grada Slavonskog Broda ("Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br.2/14.) na  6. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj 11. travnja  2022. godine, donesena je


O D L U K A
o raspisivanju Izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora
na području grada Slavonskog Broda


I.

Raspisuju se Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području grada Slavonskog Broda i to za:

 1. Mjesni odbor LUTVINKA
 2. Mjesni odbor ANDRIJA HEBRANG
 3. Mjesni odbor CENTAR
 4. Mjesni odbor PLAVO POLJE
 5. Mjesni odbor ANTUN MIHANOVIĆ
 6. Mjesni odbor KOLONIJA
 7. Mjesni odbor BRODSKO VINOGORJE
 8. Mjesni odbor PODVINJE
 9. Mjesni odbor JOSIP RIMAC
 10. Mjesni odbor JELAS
 11. Mjesni odbor BUDAINKA
 12. Mjesni odbor BRODSKI VAROŠ
 13. Mjesni odbor ZRINSKI - FRANKOPAN
 14. Mjesni odbor MALI PARIZ
 15. Mjesni odbor DR. ANTE STARČEVIĆ
 16. Mjesni odbor JOSIP JURAJ STROSSMAYER

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. svibnja 2022. godine u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora u gradu Slavonskom Brodu.

 IV.

Rokovi za dostavu kandidacijskih lista počinju teći 14. travnja 2022. godine u 00:00 sati.

V.

Ova Odluka stupa na snagu 13. travnja 2022. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Slavosnkog Broda".

 

Predsjednik Gradskog vijeća:
Stribor Valenta

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo