Vizija, misija i ciljevi Grada Slavonskog Broda

VIZIJA

Grad Slavonski Brod razvijat će i jačati svoju povijesnu ulogu gospodarskog, kulturnog, obrazovnog i društvenog središta regije i pograničnog područja. Koristeći svoj povoljan geostrateški položaj, svoje ogromno kulturno i povijesno nasljeđe još od vremena Marsonie i Rimljana, Grad Slavonski Brod prerasti će u  modernu  tvrđavu znanja kao sveučilišni grad, grad koji brine o obrazovanju mladih ljudi koji će biti osnova za razvoj konkurentnog gospodarstva  utemeljenog na novim tehnologijama. Razvijena  turistička ponuda bazira se na očuvanom identitetu uređene gradske jezgre, revitaliziranom okruženju brodske tvrđave, kulturnim događanjima  i ekološki očuvanoj okolini  Grada i okolice. Slavonski Brod bit će grad djece i  zadovoljnih ljudi koji vole svoj Brod i grad  koji se rado posjećuje.


MISIJA

Naša misija je kontinuirano poboljšanje kvalitete života i rada ljudi u Gradu Slavonskom Brodu. Svrha cjelokupne gradske uprave, gradskih ustanova i poduzeća je učinkovitim, pravodobnim , racionalnim i nadasve kvalitetnim djelovanjem razvijati Grad kako bi Slavonski Brod  kao mjesto življenja bio ugodna, sigurna i poželjna životna i radna sredina. Gradska uprava nastojat će putem pružanja javnih usluga, odgovornim upravljanjem javnim dobrima i efikasnim i transparentnim radom omogućiti brži razvoj grada, stvoriti pozitivno okruženje za razvoj gospodarstva s ciljem zadovoljstva svih njegovih žitelja.


CILJEVI

•  Razvoj gospodarstva utemeljenog na razvoju novih tehnologija
•  Grad znanja - sveučilišni grad
•  Zaštita okoliša i prostorno uređenje Grada- izgradnja komunalne i prometne infrastrukture
•  Briga i skrb  o djeci i mladima kroz sve oblike i vrijeme njihova razvoja
•  Zaštita kulturne baštine
•  Promicanje turističke ponude
•  Učinkovita gradska uprava koja će omogućiti i realizirati  nove projekte