Ustanova za gospodarenje sportskim objektima - Informacije

Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

USTANOVA ZA GOSPODARENJE         

SPORTSKIM OBJEKTIMA

Stanka Vraza 2.a Slavonski Brod

/ OIB: 83097767588 /

Slavonski Brod, 15.12.2014.

O G L A S

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u

Ustanovu za gospodarenje sportskim objektima na radno mjesto

SEKTOR ODRŽAVANJA

radnik specijalista na održavanju

dva (2) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, 12 mjeseci

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

punoljetnost

hrvatsko državljanstvo

zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

VSS, tehnička struka

Za stručno osposobljavanje za rad ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vode sudski postupak pred nadležnim sudom.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Na web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr i web stranici Ustanove www.uzgso.hr i na oglasnoj ploči Ustanove na adresi Stanka Vraza 2a objavit će se vrijeme i dan održavanja intervjua.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

dokaz o stručnoj spremi

dokaz o hrvatskom državljanstvu

Uvjerenje o nekažnjavanju i o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije odluke o prijemu u radni odnos.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjetima, dostavljaju se u roku od 7 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod

na adresu: USTANOVA ZA GOSPODARENJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

                 Slavonski Brod, Stanka Vraza 2a / sa naznakom: Oglas – ne otvaraj /

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ustanova za gospodarenje sportskim objektima zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ustanova za gospodarenje

Sportskim objektima

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Bazeni - Informacije Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.