Servis 48 sati

Uređenje Ulice Franje Cejtnara

Objavljeno: 15. veljače 2010.

 

Kada će se riješiti problem bespravno izgrađenih i naseljenih kuća od strane Roma? Za komunalne redare ima posla vezano za otpad, stare automobile i vanjski WC na kraju ulice.                                              Vinko Marunica

ODGOVOR: 23. veljače 2010.

Za održavanje komunalnog reda u MO A. Starčević ovlašten je komunalni redar Goran Pešut. Odmah po primitku Vaše prijave komunalni redar upućen je na teren radi utvrđivanja vlasnika starih napuštenih automobila i bespravno odloženog otpada.  Za bespravno izgrađene objekte uputili smo dopis građevinskoj inspekciji. O bespravno izgrađenim objektima obavijestili smo građevinsklu inspekciju u više navrata, ali ćemo zahtjev ponoviti  i ovaj put.

 ODGOVOR komunalnog redara:

 Sukladno pitanju gospodina Vinka Marunice, komunalni redar je obavio nadzor na licu mjesta te uočio nedostatke u ulici F. Cejtnara koji su u nadležnosti komunalnog redara. Na javnim površinama zatečena su dva neregistrirana vozila (Škoda i Opel), a između kbr. 13 i 17 nalazi se zapušteno zemljište s određenom količinom raznog otpada. U skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu u tijeku je postupak uklanjanja uočenih nedostataka.