Servis 48 sati

Parkiranje na Klasijama

Objavljeno: 25. lipnja 2013.

Svaki radni dan kada prolazim kroz Klasije uvijek je na travi kod stražnjeg ulaza u županiju parkirano i po desetak vozila.
Hoće li komunalni ili prometni redari ikada to sankcionirati?

ODGOVOR: 27.6.2013.

Poštovani,
Prije svega zahvaljujemo se na Vašoj intervenciji. Komunalni redari su nadležni za postupanje po predmetnom pitanju i u njihovom je opisu radnog mjesta postupanje po Odluci o komunalnom redu te sankcioniranje nepropisno
parkiranih vozila na zelenim površinama.

Ukoliko se utvrdi da komunalni redari nisu obavljali svoje dužnosti biti će sankcionirani.

S poštovanjem,
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
Rijesen