Servis 48 sati

Parkiranje u Mostarskoj ulici

Objavljeno: 22. studenoga 2011.

Problem je parkiranih auta u Mostarskoj ulici, ugao Mostarske i Tadije Smičiklasa. Vidljivost je nikakva s obzirom da se auti parkiraju sa obadvije strane i potrebno je izaći na pola Mostarske ulice da bi se moglo skrenitu u željenom pravcu.


Odgovor: 28.11.2011.:
Poštovani, prometni redari će izaći na teren (na predmetnu lokaciju ) te ukoliko koje od vozila bude parkirano suprotno odredbama Zakona  o sigurnosti  prometa na cestama , isto će biti sankionirano.
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

U_radu.gif