Servis 48 sati

Brojne reklame uz gradske prometnice

Objavljeno: 22. veljače 2010.

 Kada će se uvesti red u brojne reklamne panoe uz gradske prometnice.  Naime, u gradu strše brojne reklame različitih visina i veličina, što je u najmanju ruku neprimjereno,a o urednosti, preglednosti i vizualnom onečišćenju okoliša da ne govorimo.
ODGOVOR: 22. veljače 2010.

    Obavještavamo Vas da Grad preko komunalnih redara svakodnevno pokušava utjecati na reklame koje su postavljene bez dopuštenja Grada, ali samo uz prometnice koje su u nadležnosti Grada.
    Reklame koje su uz državne, županijske i lokalne ceste ili na zemljištu u privatnom vlasništvu nažalost postavljaju se bez dopuštenja Grada.
 
 

.