Servis 48 sati

Sanacija ceste u Ulici Sv. Antuna

Objavljeno: 09. ožujka 2017.

Hoće se netko pobrinuti oko Ulice Svetog Antuna od broja 131 do autocesta? Strana na kojoj je rađena kanalizacija je potpuno utonula od zime, vode i snijega. Strašno!

ODGOVOR:13.03.2017.

Poštovani,

Zahvaljujemo Vam što ste nam se obratili s ovim upitom. Naime, izvođači radova trenutno rade na otklanjanju nedostataka na radovima koji su obavljeni u sklopu rekonstrukcije odvodnje u gradu Slavonskom Brodu. Uvidom na terenu ustanovljeni su nedostatci i na spomenutoj lokaciji te će oni biti riješeni u što kraćem mogućem vremenskom periodu.

Lijep pozdrav,

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Buduca investicija