Servis 48 sati

Odvodnja u Karašičkoj ulici

Objavljeno: 07. veljače 2017.

Poštovani,
u ime svih stanara Karašičke ulice molim hitno postupanje sa problemom kojim imamo u našoj ulici. Naime, kako se otopila velika količina snijega i voda nema gdje drenirati, a padaline se ne smanjuju, naša ulica tj. dio ulice je totalno pod vodom. Ulica je nedavno asfaltirana i u sklopu tog projekta izgrađen je akumulacijski bunar sa odvodnim šahtovima na cesti. Taj kompletan dio je potpoljen i taj mali "zatvoreni" sustav nema nikakvu funkciju. Molimo Vas učinite nešto kako bi se eventualne štete na komunalnoj infrastrukturi i privatnim posjedima eliminirale.
Kako bi se i sami uvjerili u stanje u ulici molimo Vas da posjetite ulicu što prije, po mogućnosti danas.

Unaprijed zahvalni stanari Karašičke ulice!

ODGOVOR: 9.2.2017.

Poštovani,

Zahvaljujemo Vam što ste nam ukazali na ovaj problem. Nakon prijave problema, nadležni djelatnici izašli su na teren i utvrdili nastali problem. Rješavanje ovog problema predviđeno je projektom „Brod 2“ u sklopu kojeg će se zdenac spojiti na gradsku odvodnju te će se na taj način spriječiti nastajanje ovakvih situacija.

Lijep pozdrav,

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

U radu