Servis 48 sati

Oštećenja na asfaltu-Ulica Ivana Lucića

Objavljeno: 04. kolovoza 2015.

Ulica Ivana Lucića ima puno rupa na asfaltu cesta koja je blizu budućem dječjem vrtiću Tintilinić ako je možete popraviti? Neke ulice u Brodskom Vinogorju su mračne djeca se boje kad idu tim ulicama, potez od Košarevca prema gore u brdu?

ODGOVOR: 10.8.2015.

Poštovani,

za lokalna oštećenja kolnika zadužen je Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo grada Slavonskog Broda. Kako do sada nismo zaprimili niti jednu prijavu građana iz ulice Ivana Lucića o lokalnom oštećenju kolnika nismo imali saznanja da se u ulici Ivana Lucića nalaze oštećenja kolnika.

Uvidom na terenu u ulici Ivana Lucića uočeno je kako postoje ulegnuća na kolniku koja su nastala na mjestima prekopa iznad kanalizacijske mreže i priključaka na kanalizacijsku mrežu. Kako se radi o prekopima iznad kanalizacijske mreže i priključaka na kanalizacijsku mrežu koja je u vlasništvu Vodovod d.o.o., uputili smo gradskom trgovačkom društvu smo uputili nalog za saniranje lokalnog oštećenja kolnika u navedenoj ulici.

Obilaskom je utvrđeno kako u ulici Košarevac postoji javna rasvjeta do križanja sa ulicama Hrastić i Kotlić. Također je uočeno da u ulicama Kotlić i Hrastić postoji javna rasvjeta.

S poštovanjem,
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Rijesen