Servis 48 sati

Asfaltiranje Papučke ulice

Objavljeno: 23. siječnja 2014.

Zanima me kada će biti asfaltirana Papučka ulica u Brodskom Vinogorju? S tim da je od klizišta prije dvije godine ta cesta ponovno u rupama i nije poslije toga ni nasipavana.

ODGOVOR: 27. 1. 2014.

Poštovana,

zahvaljujemo se na Vašem upitu. Za asfaltiranje ceste potrebno je najprije ispuniti određene preduvjete. Jedan od njih je i širina ulice koja mora biti bar četiri metra, a koji Papučka ulica ne ispunjava. Kako bi se sanirale rupe na cesti, ulica će se nasuti tucanikom čim vremenski uvjeti to dopuste.

S poštovanjem,
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

U radu