Servis 48 sati

Bor i živica uz kolnik u Ulici majke Tereze 67

Objavljeno: 17. lipnja 2011.

Zar treba cijela vječnost da se u Ulici majke Terezije  na kbr. 67 ukloni živica i bor što je zasađen uz sami kolnik ? U odgovoru ste naveli da je izdan nalog  vlasniku  da to ukloni, a do danas nitko ništa nije poduzeo po pitanju toga. Prije dva dana sam zvao u Komunalac i kažu da nikakav nalog nisu dobili da to riješe. Po drugi puta vas molim da se u potpunosti ukloni bor i živica uz kolnik radi bolje preglednosti !

ODGOVOR: 17.06.2011.:
Nalog je izdan vlasniku čestice, a ne Komunalcu. Daljnje radnje će poduzeti komunalni redar, podnošenjem prekršajnog naloga zbog neizvršenja ranijeg naloga.

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

U_radu.gif