Servis 48 sati

Naselje Zrinski-Frankopan- održavanje javne zelene površine

Objavljeno: 27. travnja 2010.

 PITANJE:

Kada će "Komunalac" Slav. Brod pokositi javnu zelenu površinu u Naselju "Zrinski Frankopan"? Sada je trava jako visoka, djeca se ne mogu igrati. Smatramo da nije dovoljno samo dva puta godišnje kositi (lipanj-rujan)!

ODGOVOR:

05. 05. 2010.

Komunalac ima u planu slijedeći tjedan pokositi travu na navedenoj lokaciji.

Komunalac doo