Ispis
Kategorija: Održavanje čistoće

Poruka: Već 3 godine za redom prijavljujemo susjeda Vladu Rakića, Ferde Filipovića 48, zbog uzgoja većeg broja svinja, pura i pilića. U susjedstvu se širi užasan smrad zbog nehigijenskih uvjeta u kojem se životinje uzgajaju.
Do sada nitko nije ozbiljno reagirao iako je jasna zabrana uzgoja domaćih životinja na ovom području.

Odgovor: 31.08.2011.:
Danas je komunalni redar obavio nadzor nad predmetnom lokacijom po anonimnoj prijavi te je utvrđeno da se drži 6 prasadi, 60 tovnih pilića, 6 kokoša i 1 pas te je zapisnički dan rok vlasniku da ukloni životinje i svede broj na dozvoljen prema Odluci o držanju životinja na području grada Slavonskog Broda.
Tijekom prošle godine također je obavljen nadzor na predmetnoj adresi u suradnji s Veterinarskom inspekcijom. Kako se radi o ponovljenom prekršaju protiv počinitelja izreći će se obvezni prekršajni nalog.

Dopuna odgovora: 30.09.2011.:

Poslan je prekršajni nalog za učinjeni prekršaj na koji se stranka žalila te je čitav spis poslan na Prekršajni sud. Komunalni redar će nastavljati s kažnjavanjem stranke u koliko ista nije uklonila životinje.

UO za komunalni sustav i komunalno redarstvo

U_radu.gif