Savjet mladih Grada Slavonskog Broda

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i  članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.i 6/13) Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda  na svojoj 7. sjednici, održanoj 12. lipnja 2014. godine, donosi

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Savjet mladih grada Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.