Ispis
Kategorija: Vijesti

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 , 118/18) , članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 03/17) i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 06/09 i 13/10 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda broj 04/12 , 05/12 , 06/13 i 05/14) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo , donosi

Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ (pdf)