Obavijest građanima na obvezu postupanja u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i prostornom uređenju

Objavljeno: 23. srpnja 2019.

 gr uprava16

Dana 25. travnja 2019. godine na snagu su stupili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13., 20/17., 39/19.) te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19).

Naime, novim Zakonom o gradnji i prostornom uređenju ubrzat će se investiranje, cijeli postupak će biti transparentniji, smanjit će se broj procedura, sustav će biti digitaliziran, a dokumenti će se preko ovlaštenog projektanta dostavljati u digitalnom obliku.

Najvažnije promjene koje predviđaju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju su:

Ovim putem želimo skrenuti pažnju građana na obvezu postupanja u skladu s izmjenama i dopunama navedenih Zakona.

Pročišćeni tekstovi zakona:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)