Popunjava se mreža javne rasvjete na još 12 lokacija

Objavljeno: 03. srpnja 2019.

basiceva ras

U sklopu godišnjeg održavanja javne rasvjete radi se na produžecima mreže na još 12 lokacija u duljini od ukupno 1.840 metara. Osim toga Grad se uključio i u sveobuhvatan program energetske obnove mreže javne rasvjete kroz koji će biti obnovljeno preko 260 ulica. Naime, kroz sam projekt će se uvelike uštedjeti na potrošnji energije, a ujedno će se smanjiti svjetlosno onečišćenje i emisija ugljičnog dioksida, kojeg predviđa novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. 

Popuna javne rasvjete planira se izvesti na idućim lokacijama:

 1. ULICA CERJE I - Ukupna dužina mreže iznosi 200 metara.
 2. ULICA PUT MALE GOSPE - Ukupna dužina mreže iznosi 720 metara.
 3. KALNIČKA ULICA - Ukupna dužina mreže iznosi 170 metara.
 4. ULICA 22. LIPNJA 1941. - Ukupna dužina mreže iznosi 180 metara.
 5. ULICA VRBA - Ukupna dužina mreže iznosi 190 metara.
 6. ULICA SLAVKA MARTINOVIĆA - Ukupna dužina mreže iznosi 50 metara.
 7. ULICA JOSIPA LOVRETIĆA - Ukupna dužina mreže iznosi 30 metara.
 8. SPOJ ŠUBIĆEVE I 30 SVIBNJA - Ukupna dužina mreže iznosi 80 metara.
 9. KRIŽANJE TOMIĆEVE I BUDAKOVE - Ukupna dužina mreže iznosi 40 metara.
 10. ULICA KATARINE KOTROMANIĆ - Ukupna dužina mreže iznosi 100 metara.
 11. PLANINARSKA ULICA - Ukupna dužina mreže iznosi 40 metara.
 12. ULICA SV. LOVRE - Ukupna dužina mreže iznosi 40 metara.