Ispis
kolegijgr2.jpgUSVOJEN PRAVILNIK O POSTAVLJANJU ANTENA, KLIMA UREĐAJA I REKLAMA
Na današnjoj 5. sjednici Kolegija gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare usvojen je Pravilnik o postavljanju antena, rashladnih uređaja, natpisa, zaštitnih naprava na izlozima, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Slavonskog Broda. Postojeće antene, klima jedinice, reklame... koje nisu postavljene u skladu s ovim pravilnikom (tako da nisu vidljive s javne površine) moraju se uskladiti s novim odredbama najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika, osmog dana od objave u Službenom vjesniku  Brodsko-posavske županije.
Odlučeno je da se u tjedniku „Posavska Hrvatska“ objavi javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2010. godinu, a predloženi rok za prijave je 15. rujna.
Izdana je suglasnost za  obavljanje predviđenih radova u Dječjim vrtićima „Ivana Brlić-Mažuranić“ – popravak ograde vrtića, postavljanje stropa i sanacija terase u dječjem vrtiću „Radost“. Odobreno je raspisivanje natječaja za zakup poslovnih prostora u Zajčevoj 2 (dva lokala u prizemlju) i Starčevićevoj 5 i izabrani  najpovoljniji ponuditelji za zakup javnih površina za prodaju lubenica.