Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada (PPUG-a) Slavonskog Broda

Objavljeno: 21. ožujka 2019.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18), Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA
(PPUG-a)
SLAVONSKOG BRODA

 1. Na javnu raspravu stavlja se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUGa) Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) i Strateška studija Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) grada Slavonskog Broda u jedinstvenom postupku (u daljnjem tekstu:
  Strate
  ška studija).

 2. Javna rasprava o Prijedlogu plana i Strateškoj studiji sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

 3. Javni uvid u Prijedlog plana i Stratešku studiju održat će se u prostorijama Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod, Vukovarska 1 , s početkom od 06. svibnja 2019. godine, u trajanju od 30 dana.

 4. Javno izlaganje o Prijedlogu plana i Strateškoj studiji održat će se dana 29. svibnja 2019. godine s početkom u 12:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod, Vukovarska 1 (1 . kat).

 5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Prijedlog plana i Stratešku studiju mogu se upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te dostaviti pisanim putem na adresu Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod, Vukovarska 1, zaključno s danom završetka javne rasprave 05. lipnja 2019. godine.

 6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je odredbama članaka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju.

 7. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjelovanjem u javnoj raspravi daju puni doprinos u planiranju prostora Grada Slavonskog Broda.

 

Prilog: