Odluka o sadržaju strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP-a)

Objavljeno: 01. ožujka 2019.

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda donosi


O D L U K U
o sadržaju strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada (PPUG
-a) Slavonskog Broda i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP-
a) grada Slavonskog Broda u jedinstvenom postupku
(u daljnjem tekstu: liD PPUG-a Slavonskog Broda i liD GUP-a grada Slavonskog Broda)