Ispis

radovivinogorje1.jpg„VODOVODU“ ODOBRENO  ZASNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI  RADI  GRADNJE  KANALIZACIJSKOG  I VODOOPSKRBNOG  SUSTAVA  IZ  IPA  FONDA

Na sjednici Kolegija gradonačelnika uz razmatranje niza zamolbi  najvažniji je usvojen zaključak o osnivanju prava služnosti u korist „Vodovoda“ za potrebe izgradnje kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda iz IPA fonda na dvjestotinjak čestica u Osječkoj ulici, Velikom polju, Ulici Ivana Cankara, Velike Gospe,  don Ive Prodana, Velebitskoj, Vrazovoj, Pilarevoj, Čaplji, Mostarskoj, na Bjelišu, uz Sjevernu veznu cestu, put Marinci, put pod Kolarom.
Nakon provedenih lokalnih izbora imenovan je novi Stožer zaštite i spašavanja grada Slavonskog Broda od 16 članova na čelu sa zamjenicom gradonačelnika Ilijanom Vrbat Pejić, a usvojena je i procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada.
Prihvaćene su i zamolbe plesnog kluba“Salsa SB“ za korištenje javne površine na Korzu za ljetne plesne večeri, poduzetniku Željku Majcenu za postavljanje samostojećeg reklamnog panoa u Kumičićevoj ulici, Peri Lovriću za priznanje vlasništva na stanu u Naselju „Hebrang“, Štefici Logarić za zakup garaže u vlasništvu grada u Supilovoj ulici, Nataši Krištić za ispravak ugovora o darovanju, Petru Perkoviću za uknjižbu garaže u vanknjižnom privatnom vlasništvu, Raduni Stojisavljević za zauzimanje javne površine za ljetnu terasu ispred ugositeljskog objekta „Mate“ u Kumičićevoj, Berislavu Kokošarevu za ljetnu terasu ispred ugostiteljskog objekta „Daniel“ u Gundulićevoj ulici.
Usvojen je i prijedlog o poništenju natječaja za davanje u zakup gradskih poslovnih prostora u Zajčevoj ulici, prijedlog teksta natječaja za zakup javnih površina za prodaju lubenica u 2009. godini i za zakup javnih površina za prodaju voća i povrća na klupama.