Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP-a)

Na temelju članka 160. stavka 1, i članka 161. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i članka 12. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), Pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda daje sljedeću


INFORMACIJU
o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) grada Slavonskog Broda u objedinjenom postupku


I.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda.


II.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) grada Slavonskog Broda je Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda.


III.

Postupak se provodi na temelju članka 68. stavka (3) Zakona o zaštiti okoliša i odredbi članaka 7. do 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.


IV.

U postupku određivanja sadržaja strateške studije sudjeluju sljedeća tijela i/iii osobe određene posebnim propisima:

 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20. 10000 Zagreb,
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Račkoga 6, Zagreb.
 • Ministarstvo kulture. Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu, Starčevićeva 43, Slavonski Brod,
 • Ministarstvo poljoprivrede. Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
 • Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Brodsko-posavska, I. Mažuranića 9, Slavonski Brod,
 • Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Područni ured Slavonski Brod. Nikole Zrinskog 65a, Slavonski Brod.
 • Zavod za prostorno uređenje BPŽ, Trg pobjede bb, Slavonski Brod,
 • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša BPŽ, Trg pobjede bb, Slavonski Brod,
 • Hrvatske vode. VGO za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radić 22, Slavonski Brod,
 • Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za građenje i rekonstrukciju. Vončinina 3, Zagreb,
 • Hrvatske ceste d.o.o., Tehnička ispostava Slavonski Brod, I.G. Kovačića 58, Slavonski Brod,
 • HOPS d.o.o., Osijek, Ulica cara Hadrijana, Osijek,
 • HEP-ODS d.o.o., DP Elektra Slavonski Brod, P. Krešimira IV br. 11, Slavonski Brod
 • HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb,
 • Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb.
 • HAKOM - Hrvatska regulatoma agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, Zagreb,
 • JANAF d.d. Razvoj i izgradnja. Avenija Vukovar 14, Zagreb,
 • PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb,
 • Lučka kapetanija Slavonski Brod, Šetalište braće Radić 19a, Slavonski Brod.
 • Lučka uprava Slavonski Brod, Šetalište braće Radić 19a, Slavonski Brod,
 • Grad Slavonski Brod, UO za gospodarstvo, Vukovarska 1, Slavonski Brod,
 • Grad Slavonski Brod, UO za komunalni sustav i komunalno redarstvo, Vukovarska 1, Slavonski Brod,
 • Grad Slavonski Broda, UO za društvene djelatnosti, Vukovarska 1, Slavonski Brod,
 • CTR razvojna agencija Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, Slavonski Brod,
 • Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod,
 • Turistička zajednica grada Slavonskog Broda, Trg pobjede 28/1, Slavonski Brod,
 • Općina Bebrina, Bebrina 83, Bebrina.
 • Općina Bukovlje, J. Kozarca 20, Općina Bukovlje,
 • Općina Gornja Vrba, Braće Radića 1, Gornja Vrba.
 • Općina Klakar, Klakar bb, Klakar,
 • Općina Podcrkavlje, Podcrkavlje 72, Podcrkavlje,
 • Općina Sibinj, 108.brigade ZNG-e, Sibinj,


V.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge na sadržaj strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela (Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda) i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu. Prije donošenja Odluke o sadržaju strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će pristigla mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinice područne (regionalne) samouprave.


VI.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda će Odluku o sadržaju strateške studije objaviti na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda, wvvw.slavonski-brod.hr.


GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-01/17-01/11
URBROJ: 2178/01-10-19-3
Slavonski Brod, 24.01.2019. godine


Pročelnik

Damir Klaić, dipl.ing.građ.

 

Prilog:

 

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

 • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
 • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Ostale vijesti Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP-a)

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.